Theo tin từ SET News (Tam Lập Tân Văn), từ sau đợt tuyển cử 9 trong 1 (bầu cử các cấp địa phương), thăm dò mới nhất cho thấy: Tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân tiến là 24,7%, Quốc Dân đảng là 25,1%, Đảng Dân chúng là 17,7%, các đảng chính trị khác đều dưới 5%. Về quan hệ giữa hai bờ eo biển, 30,9% sẽ đổ lỗi cho chính phủ của Đảng Dân tiến về việc Hoa Lục cấm nhập khẩu các sản phẩm của Đài Loan, trong khi 60,4% sẽ không.

Thái Anh Văn
Tổng thống Thái Anh Văn tham dự “Hội nghị kỷ niệm 109 năm Ngày cảnh sát”. (Ảnh do Văn phòng Tổng thống cung cấp).

Theo phân tích của ông Du Doanh Long, Chủ tịch Quỹ Đài Loan, so với tháng trước thì ủng hộ Đảng Dân tiến giảm 8,7%, ủng hộ của Quốc Dân đảng tăng 6,5%, Đảng Dân chúng tăng nhẹ 1,9%.

United Daily News (Liên Hợp Báo) đưa tin, về phần Tổng thống Thái Anh Văn, thăm dò cho thấy trong những người Đài Loan trên 20 tuổi, có 37,5% đồng ý với cách xử lý công việc nhà nước của bà, và 46,4% không đồng ý. Những người không tán thành nhiều hơn những người đồng ý đến 8,9 điểm phần trăm. Lần này, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Thái Anh Văn giảm xuống đến 37,5%, mức thấp kỷ lục trong 44 tháng qua.

Về hiệu suất quản trị của Thủ tướng Tô Trinh Xương, thăm dò cho thấy 36% người dân hài lòng với hiệu suất quản trị chung của nội các ông Tô, và 53% không hài lòng. Những người không hài lòng cao hơn 16,6 điểm phần trăm so với những người hài lòng.

Điều đáng chú ý là chỉ có 7% rất hài lòng với nội các của ông Tô, nhưng có tới 28,5% rất không hài lòng.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nếu Lại Thanh Đức (Đảng Dân tiến), Hầu Hữu Nghị (Quốc Dân Đảng), và Kha Văn Triết (Đảng Dân chúng) 3 phe tranh cử tổng thống, thì khảo sát cho thấy 39% ủng hộ ông Hầu Hữu Nghị, 29% ủng hộ ông Lại Thanh Đức, và 18% ủng hộ ông Kha Văn Triết.

Nếu là Trịnh Văn Xán (Đảng Dân tiến), Hầu Hữu nghị, và Kha Văn Triết tranh cử tổng thống 2024, thì khảo sát cho thấy 44% ủng hộ ông Hầu Hữu Nghị, 20% sẽ ủng hộ ông Kha Văn Triết và 18% sẽ ủng hộ ông Trịnh Văn Xán.

Về thái độ của công chúng đối với việc Hoa Lục cấm nhập khẩu nông thủy sản và rượu, dư luận mới nhất cho thấy 31% người Đài Loan trên 20 tuổi sẽ đổ lỗi cho Chính phủ Đài Loan về việc Trung Quốc cấm nhập khẩu các sản phẩm của Đài Loan, trong khi 60% thì không.

Ông Du Doanh Long nói có thể đây là một thông điệp rằng đại đa số người dân Đài Loan sẽ không dao động trước lệnh cấm tùy tiện của Trung Quốc đối với việc nhập khẩu các sản phẩm của Đài Loan. Tuy nhiên, 30,9% công chúng sẽ bị ảnh hưởng, “điều này rất đáng chú ý.”