Gần 750.000 dân phòng, bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách được gom thành một lực lượng mới mang tên “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.

cong an phong toa hien truong vu tham sat binh duong
Gần 750.000 dân phòng, bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách được gom thành một lực lượng mới mang tên “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Truyền thông nhà nước vừa đưa tin Bộ Công an Việt Nam muốn thành lập một lực lượng mới với tên gọi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.

Lực lượng mới là gom từ ba lực lượng: bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách.

Lý do thành lập được Bộ Công an biện giải là để tránh “chồng chéo, mâu thuẫn, chồng lấn” giữa ba thành phần trên.

Tờ Thanh niên hôm 7/7 cho biết lực lượng mới sẽ có con dấu riêng, phù hiệu riêng, trang phục riêng với những quy định về “chủng loại công cụ hỗ trợ, tiêu chuẩn, định mức về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở…”.

Những người này sẽ “sẽ chịu sự lãnh đạo, điều hành, quản lý về tổ chức và chỉ đạo chung về công tác của Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn. Đồng thời, thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự của cơ quan công an và tham gia phối hợp với công an xã, phường, thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự”, cũng theo tờ Thanh niên.

Báo chí Việt Nam dẫn lại số liệu từ Bộ Công an cho biết, lực lượng mới sẽ có khoảng 741.635 người.

Nhưng, mức lương cụ thể để trả cho gần một triệu người này lại không có, mà chỉ thấy ghi: “mỗi thành viên được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hằng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định”.

Xin được nhắc lại, theo bảng dự toán ngân sách Trung ương hồi năm 2019, thì tổng thu ngân sách Trung ương là 810.099 tỷ đồng, nhưng Bộ công an đã được chi đến 82.348 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng thu.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục được chi lại rất khiêm tốn, lần lượt là: 14.816 tỷ và 7.661 tỷ đồng. Tính ra, chi cho Bộ Công An gấp gần 4 lần số tiền chi cho y tế và giáo dục cộng lại.

Trở lại việc Bộ Công an muốn thành lập lực lượng mới, tài khoản Đỗ Văn Hải nhận xét: “Cần xem lại cách quản lý, điều hành hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố hiện nay. Theo tôi là tốn kém, không hiệu quả”.

Văn Hiếu Phạm: “Lực lượng này chưa đủ chuyên môn để đảm trách công việc. Tư cách, đạo đức, cách xử lý tình huống chưa đủ. Đưa vào hoạt động chỉ có bắt nạt dân. Muốn tốt thì nên cần ban luật riêng, rõ ràng về lực lượng này”.

Nghĩa: “Nhớ là lực lượng này sống bằng ngân sách nhà nước, tương đương gần 1% dân số. Như vậy, cứ 100 người sẽ nuôi một người trong số họ. Họ là bao nhiêu % của nhóm người sống bằng ngân sách?”.

Dang Xuan Dien: “Không cần phải có con dấu riêng làm gì lại đẻ ra bộ máy công quyền tốn kém nữa… Nên gắn trách nhiệm và ý thức cao”.

Hoàng Minh