Để thu hút nhân lực chất lượng cao, Bạc Liêu hỗ trợ một lần 500 triệu đồng đối với giáo sư, 400 triệu đồng với phó giáo sư về tỉnh làm việc.

chuong trinh thu hut nhan tai bac lieu
Để thu hút nhân lực chất lượng cao, Bạc Liêu hỗ trợ một lần 500 triệu đồng đối với giáo sư, 400 triệu đồng với phó giáo sư về tỉnh làm việc. (Ảnh minh họa: baobaclieu.vn)

Nghị quyết quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Bạc Liêu được HĐND thông qua ngày 20/9 và có hiệu lực từ 30/9.

Theo nghị quyết, tỉnh quy định “mức hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao” đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng làm công chức, viên chức được hưởng chế độ một lần.

Bạc Liêu hỗ trợ 500 triệu đồng đối với giáo sư; 400 triệu đồng với phó giáo sư; 300 triệu đồng với tiến sĩ; 100 triệu đồng với thạc sĩ.

Tỉnh cũng hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa II 200 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú 150 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa I 50 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa I 40 triệu đồng. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Trong chính sách đào tạo sau đại học, Bạc Liêu hỗ trợ đối với cán bộ được cử đi đào tạo sau đại học theo đúng chuyên ngành và phù hợp với công việc đang đảm nhận; có cam kết thời gian phục vụ ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

Cụ thể, trình độ tiến sĩ được hỗ trợ một lần 130 triệu đồng, thạc sĩ 60 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa II 110 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa II 80 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa I 40 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa I 30 triệu đồng.

Với cán bộ là nữ hoặc dân tộc thiểu số, ngoài chế độ hỗ trợ trên còn được hưởng thêm 5 triệu đồng.

Minh Long