Theo Bộ TN-MT, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (sổ đỏ, sổ hồng) sẽ chỉ còn hai trang, mã QR được in ở trên cùng, góc phải trang một.

so hong so do
Theo Bộ TN-MT, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ chỉ còn hai trang, mã QR được in ở trên cùng, góc phải trang một. (Ảnh: monre.gov.vn)

Đề xuất trên được nêu trong dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Theo Bộ TN-MT, mã QR giúp người dân tra cứu thông tin được in trên giấy chứng nhận và thông tin phản hồi nhằm chống làm giả.

Mẫu giấy chứng nhận mới cũng có nhiều thay đổi khi chuyển từ bốn thành hai trang (in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, có kích thước 210 x 297 mm).

Trang 1 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung: Quốc hiệu; Quốc huy; Mã QR code; Tên “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” in màu đỏ; Mục “1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”; Mục “2. Thông tin thửa đất”; Mục “3. Thông tin tài sản gắn liền với đất”; Mục “4. Ghi chú”; Mục “5. Sơ đồ thửa đất”; Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận; Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung: Mục “6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:”; Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Sau khi lấy ý kiến, trong tháng 5, Bộ TN-MT sẽ ban hành thông tư.

Minh Long