Giới chức TP. Hà Nội vừa giao ngành thanh tra bốc thăm cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập ở 24 đơn vị để kiểm tra sự trung thực.

xac minh tai san ha noi
Giới chức TP. Hà Nội vừa giao ngành thanh tra bốc thăm cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập ở 24 đơn vị để kiểm tra sự trung thực. (Ảnh minh họa: BBbirdZ/shutterstock)

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ngày 2/2/2023 đã ký ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Nội dung xác minh tài sản thu nhập bao gồm tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Các cơ quan, đơn vị được xác minh năm 2023 gồm 24 đơn vị, địa phương. Cụ thể:

  • 6 quận, huyện, thị xã: Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Long Biên, Ứng Hòa, Hoài Đức, Sơn Tây;
  • 6 Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Công Thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính;
  • Các đơn vị còn lại gồm: Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Du lịch Hà Nội; Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh; Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội; Nhà xuất bản Hà Nội; Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội; Cao đẳng y tế Hà Nội; Đại học Thủ đô; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; Công ty Cổ phần giày Thượng Đình; Ban Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế.

Cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập là người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của thanh tra thành phố. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10% tổng số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của đơn vị đó.

Người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thời gian triển khai bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên cá nhân được xác minh tại các cơ quan, đơn vị được chọn xác minh trong vòng 10 ngày kể từ ngày Chánh Thanh tra thành phố ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Thời gian thực hiện xác minh trong quý III, quý IV năm 2023.

Trước đó, năm 2022, Hà Nội ban hành kế hoạch xác minh tại 12/131 đơn vị; trong đó có Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, quận Hoàng Mai, quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội…

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội tiếp tục thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra TP. Hà Nội, cho biết do năm 2022 khối lượng công việc nhiều nên chưa xác minh xong tại 2 đơn vị này.

Ngày 6/1, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo tổng kết công tác năm 2022.

Theo đó, toàn ngành thanh tra đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.692 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra, cơ quan thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất, trong đó, kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng và 574 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 59.344 tỷ đồng, 8.203 ha đất; ban hành 145.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.641 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 3.530 tập thể và 8.619 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 451 vụ, 295 người.

“Năm 2022, trong tổng số 430.000 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, có 10.662 người được xác minh tài sản, thu nhập, có 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực, 39 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 36 người”.

“Tổng số vụ việc tham nhũng phát hiện là 116 vụ việc, 153 người. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 41 vụ, 22 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 50 vụ, 86 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 25 vụ, 45 người liên quan đến tham nhũng”, báo cáo nêu.

 

Minh Long