Nữ trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng thoát tội nhận hối lộ

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, trưởng đoàn thanh tra, chiếm đoạt 1,3 tỷ/2,1 tỷ đồng