Giới chức Quảng Ngãi chi sai 26,9 tỷ đồng tiền hỗ trợ, khen thưởng các gia đình thoát nghèo bị UBND tỉnh yêu cầu thu hồi.

chi ho ngheo quang ngai
Một người dân nghèo ở xã Thanh An, huyện miền núi Minh Long, đang vội che chắn chuồng trại để bảo vệ đàn trâu trước khi trời trở rét, hồi năm 2021. (Ảnh: quangngaitv.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh vừa ký ban hành kết luận thanh tra số 77 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Chính sách trên được thực hiện theo Nghị quyết 1/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 2/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ hơn 27,9 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.584 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo, 2.786 lượt học sinh là con của các hộ này và 2.178 hộ thoát cận nghèo 2 năm liên tục 2016-2017.

Kết quả, các địa phương đã chi hơn 26,9 tỷ đồng, còn lại hơn 1 tỷ đồng không chi nên nộp ngân sách tỉnh. Sau đó, do phát sinh nhiều vướng mắc nên việc hỗ trợ tạm dừng triển khai.

Theo kết luận thanh tra, tất cả các trường hợp là hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo và con của hộ thoát nghèo đã được chi trả tiền hỗ trợ trong đợt đầu tiên năm 2018 đều chưa đủ thời gian thoát nghèo, thoát cận nghèo 2 năm liên lục theo chính sách đã quy định. Ngoài ra, qua thanh tra, theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên còn phát hiện các sai sót, vi phạm về thủ tục và hỗ trợ sai đối tượng.

Kết luận thanh tra nêu rõ việc hỗ trợ không đúng đối tượng có 52 hộ ở các huyện: Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Những hộ này không thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 – 2020 nhưng chính quyền các xã đưa vào danh sách nhận hỗ trợ với số tiền 335 triệu đồng.

Ngoài ra, có 264 hộ ở các huyện: Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ được hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng, nhưng chỉ thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo 1 năm, trong khi quy định là phải thoát nghèo và thoát cận nghèo 2 năm liên tục.

Trong khi đó, nhiều học sinh diện được hưởng hỗ trợ diện nói trên thì không được hưởng, còn 130 học sinh ở thị xã Đức Phổ và các huyện: Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Hà nhận hỗ trợ chi phí học tập nhưng lại không đúng đối tượng với tổng số tiền 117 triệu đồng.

Trong kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thu hồi 26,9 tỷ đồng thực hiện chi sai trong năm 2018.

Ông Minh yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương liên quan, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo các Sở Tư pháp, Tài chính… kiểm điểm trách nhiệm đối với các sai sót trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thuộc trách nhiệm về các nội dung được thanh tra; đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với các cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm về việc tham mưu xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách này.

Phạm Toàn