Thanh tra Chính phủ kết luận với Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, số tiền chi phí xây dựng phê duyệt không đúng, phải giảm trừ (tạm tính) 446,7 tỷ đồng.

du an chua tam chuc
Thanh tra Chính phủ kết luận với Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, số tiền chi phí xây dựng phê duyệt không đúng, phải giảm trừ (tạm tính) 446,7 tỷ đồng. (Ảnh: Jimmy Tran/shutterstock)

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam vừa ký ban hành kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án Khu du lịch Tam Chúc.

Phải giảm trừ hơn 446 tỷ đồng chi phí xây dựng

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015.

Thế nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính là không đúng quy định tại Khoản 3, Điều 108, Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Hà Nam đã giao một phần diện tích cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, kết luận thanh tra khẳng định chưa có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018.

Thanh tra còn phát hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc (khi điều chỉnh năm 2012) không có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Dự án có 3 tuyến đường thuộc giai đoạn I phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với thiết kế cơ sở được duyệt, vi phạm Luật Xây dựng.

Qua thanh tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Thanh tra Chính phủ cho rằng số tiền chi phí xây dựng trong dự toán phê duyệt không đúng, phải giảm trừ (tạm tính) đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc số tiền 446,7 tỷ đồng.

Tại dự án này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nam phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói tư vấn khảo sát, lập dự án điều chỉnh bổ sung không đúng thẩm quyền; chấp thuận gia hạn thời gian đóng thầu Gói thầu số 1-EPC không đúng thẩm quyền. UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng từ trọn gói sang đơn giá điều chỉnh không đúng Nghị định 48/2010 của Chính phủ.

Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm

Theo Thanh tra Chính phủ, với sai phạm trên, trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Hà Nam; các sở ngành, đơn vị gồm: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư các dự án…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Hà Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh qua các thời kỳ; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan.

“Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý”, kết luận nêu.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại Khu du lịch Tam Chúc có 2 dự án thành phần, gồm: Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc và Dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc.

Trong đó, Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 25.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 50 năm.

Phạm Toàn