UBND TP.HCM đề xuất phụ cấp mới cho bảo vệ dân phố là 3,6 triệu đồng/người/tháng, trong khi mức hiện tại là 2,2 triệu đồng/người/tháng.

bao ve dan pho
UBND TP.HCM đề xuất phụ cấp mới cho bảo vệ dân phố là 3,6 triệu đồng/người/tháng, trong khi mức hiện tại là 2,2 triệu đồng/người/tháng. (Ảnh: voh.com.vn)

UBND TP.HCM vừa đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức phụ cấp hàng tháng, trợ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện đối với lực lượng bảo vệ dân phố; hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn.

Về nguyên nhân đề xuất tăng, giới chức TP.HCM cho biết do cử tri liên tục kiến nghị về những khó khăn của lực lượng bảo vệ dân phố có mức phụ cấp hàng tháng quá thấp, không đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu…

Theo đó, lực lượng bảo vệ dân phố được đề xuất mức lương mới là 3,6 triệu đồng/người/tháng – tức tăng 1,4 triệu đồng (quy định hiện tại là 2,2 triệu đồng).

Phụ cấp trách nhiệm của các cấp bảo vệ dân phố được điều chỉnh tăng 50.000 đồng/người/tháng. Hiện phụ cấp trách nhiệm của trưởng ban bảo vệ dân phố là 200.000 đồng/người/tháng; phó trưởng ban là 150.000 đồng/người/tháng; tổ trưởng, tổ phó là 100.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, bảo vệ dân phố được trợ cấp trang phục 2 triệu đồng/người/năm và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện hàng năm (quy định hiện nay là trợ cấp trang phục cho lực lượng này do UBND TP quyết định và có hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tự nguyện hàng năm).

TP.HCM hiện có 254 ban bảo vệ dân phố với tổng 6.933 người. Với đề xuất trên, UBND TP.HCM dự toán phụ cấp hàng tháng cho lực lượng này tăng 116,4 tỷ đồng/năm, trợ cấp trách nhiệm tăng 2,3 tỷ/năm, hỗ trợ trang phục tăng 1,3 tỷ/năm.

UBND TP.HCM cũng đề xuất chính sách hỗ trợ tiền ăn với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn. Mức đề xuất hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản hàng ngày, 100% tiền ăn thêm với 12 ngày lễ Tết, bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

Dự toán hỗ trợ tiền ăn của lực lượng quân sự phường, xã, thị trấn là gần 21 tỷ đồng/năm; tiền ăn thêm ngày lễ Tết là 690 triệu đồng.

Minh Long