Một trong những lý do ta thường nghe thấy là “Bận quá không có thời gian đọc”.

Quả thật, cho dù so với các nước công nghiệp, nhịp sống ở Việt Nam chưa là gì cả, nó rất lờ đờ, nhưng so với chính nó trước kia thì hối hả hơn nhiều.

Khắp nơi, ai ai cũng bị ám ảnh bởi nhanh hơn, nhiều hơn, giàu hơn, sớm có kết quả hơn.

Nhưng có thật là bận quá không có thời gian đọc không?

Chắc chắn là không!

Bạn hãy thử ngồi xuống viết ra hoạt động của bạn trong một ngày thông thường xem bạn đã làm những gì?

Giữa các hoạt động đó có bao nhiêu khoảng thời gian “chết” như chờ đợi ai đó, ngồi vẩn vơ không có gì làm…

Bạn thử xem trong một ngày bạn dùng bao nhiêu phút cho bấm điện thoại đọc tin tức, xem clip hoặc làm các hoạt động vu vơ?

Nếu có khoảng trống ở đó, bạn hãy chèn vào đó hoạt động đọc sách.

Nếu bạn không thấy khoảng trống nào thì bạn hãy liệt kê lấy 10 việc mà nhất thiết phải làm theo thứ tự ưu tiên quan trọng từ 1-10. Sau khi làm xong, bạn hãy nghĩ thử xem có thể xếp hoạt động đọc sách vào đâu trong số đó.

Thật ra có đọc hay không nó nằm ở thứ tự ưu tiên. Trong 10 việc quan trọng trong ngày mà bạn nghĩ đọc sách là quan trọng thì bạn sẽ đọc. Ngược lại nếu như bạn nghĩ đọc không quan trọng lắm thì cho dù có 20 đầu việc cũng không có mục đọc sách nằm trong đó.

Vấn đề nằm ở nhận thức về tầm quan trọng của đọc sách như thế nào!

Khai thông điều này, bạn sẽ tìm được thời gian cho việc đọc.

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm:

Mời xem video: