Trong văn hóa truyền thống có một đạo lý như thế này: Tham đắm sắc dục sẽ làm thương thân, bại đức và vong quốc. Trong lịch sử rất nhiều người vì sắc mà đã hủy hoại tiền đồ, cơ nghiệp. Trong đó phải kể tới chuyện của ba quân vương thời Xuân Thu cùng mê đắm một người phụ nữ.

Thương thân, bại đức: Kết cục ba quân vương tham đắm sắc dục
(Tranh: Wikipedia, Public Domain)

Thời Xuân Thu, Thái Ai Hầu là vua nước Thái chư hầu và là họ hàng xa với hoàng đế nhà Chu. Ông là một người tham đắm sắc dục.

Vua nước Trần gả con gái lớn cho Thái Ai Hầu. Người con gái thứ hai là Vi Quy thì gả cho Tức Hầu, vị quân chủ nước chư hầu giáp biên giới với nước Thái.

Một lần khi Vi Quy trở về nước Trần để thăm cha mẹ sau khi lấy chồng. Khi đi qua nước Thái, bởi chị gái ở trong cung, nên Vi Quy tới thăm và được Thái Ai Hầu tổ chức yến tiệc để tiếp đãi. Không ngờ Thái Ai Hầu không biết tự trọng, thấy Vi Quy nhan sắc tuyệt đẹp thì cử chỉ và ngôn ngữ buông lung, quên mất những phép tắc lễ nghĩa khi tiếp khách.

Vi Quy rất không vui trong lòng. Sau khi thăm hỏi cha mẹ, Vi Quy trở về Tức quốc, chọn một con đường đi vòng qua biên giới của Thái quốc.

Về đến nhà, Vi Quy kể với Tức Hầu về những cử chỉ dâm đãng của Thái Ai Hầu. Tức Hầu vô cùng giận dữ, sau khi nghe kể đã quyết định trả thù.

Tức Hầu phái một sứ thần cống nạp nước Sở. Trước mặt Sở Vương, dùng lời gây chia rẽ: “Quý quốc vốn nước giàu binh mạnh, chư hầu đều thuần phục. Duy chỉ có Thái hầu cậy thế chẳng chịu phục tùng. Nay đại vương giả tấn công nước tôi, nước tôi sẽ cầu viện nước Thái. Thái Ai Hầu tất sẽ đến ứng cứu. Lúc đó quân nước tôi sẽ cùng với quân của đại vương trong ngoài tiếp ứng. Hai phương tấn công, chắc chắn sẽ đánh bại Thái Ai Hầu. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ phải thần phục.”

Sở Văn Vương rất tâm đắc với kế sách đó. Năm 684 TCN, Sở Vương đem quân giả tấn công nước Tức. Tức Hầu theo kế cầu cứu Thái Ai Hầu. Thái Ai Hầu nghĩ đến Vi Quy, nghĩ có thể lợi dụng việc này, quả nhiên xuất quân đội cứu viện nước Tức.

Quân Tức cùng quân Sở hợp lực đánh bại quân Thái. Thái Ai Hầu bị bắt về làm tù binh của nước Sở. Biết mình trúng kế của Tức Hầu, Thái Ai Hầu lập lời thề quyết báo thù.

Về sau, Sở Văn Vương phóng thích Thái Ai Hầu về nước. Lúc Thái Ai Hầu chuẩn bị lên đường đã ở trước mặt Sở Văn Vương ra sức tán dương vẻ đẹp của Vi Quy. Sở Văn Vương nghe xong liền động tâm.

Một lần, Sở Văn Vương lấy cớ đi du tuần các địa phương, tiến về nước Tức. Tức Hầu thiết yến tiệc nghênh tiếp trong cung, rất mực ân cần khoản đãi. Nhưng đến giữa buổi yến tiệc, Sở Văn Vương đòi Tức phu nhân ra tiếp rượu. Tức Hầu vì sợ uy của Sở Văn Vương, không dám chống đối, không thể không cho Vi Quy ra. Sở Văn Vương lần đầu nhìn thấy Vi Quy, vô cùng sửng sốt, quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Hôm sau, Sở Văn Vương tổ chức thiết yến tại quán xá, lấy cớ đáp lễ. Tức Hầu nhập tiệc liền bị quân của Sở Vương bắt giam. Sở Vương nhờ thế mang được Vi Quy về nước Sở.

Trong 3 năm ở nước Sở, Vi Quy lúc nào cũng lạnh như băng, vô cùng kiệm lời. Sở Văn Vương cảm thấy rất kỳ lạ, một lần hỏi nàng sao lại như vậy. Vi Quy mắt nhòe lệ cất lời: “Thiếp là một người vợ bị bức bách phục vụ hai người chồng, thử hỏi thiếp phải đối mặt với người khác thế nào đây?” Vừa nói lệ vừa rơi không ngừng.

Để làm vui lòng Vi Quy, Sở Văn Vương nói: “Tất cả là lỗi của tên Thái Ai Hầu. Nàng đừng buồn. Ta sẽ báo thù này cho nàng.” Sau đó Sở Văn Vương mang quân tấn công nước Thái. Thái Ai Hầu không thể kháng cự, đầu hàng trong nhục nhã. Cuối cùng, Thái Ai Hầu bị chết sau 9 năm bị nhốt trong tù nước Sở.

Thái Ai Hầu vì nảy sinh ham muốn dâm dục mà bị bắt lần thứ nhất. Sau đó vì trả thù mà khêu gợi ham muốn của Sở Vương, cuối cùng bị bắt lần thứ hai. Bởi vậy có thể thấy ông ta bất hạnh chết ở xứ người cùng chỉ vì chữ “sắc”.

Tức Hầu vì Vi Quy mà tìm cách báo thù, khiến ba nước Sở, Thái, Tức rơi vào cuộc chiến không đáng có, cuối cùng lại còn phải gánh chịu bất hạnh mất vợ. Chung quy cũng vì muốn bảo vệ thứ mình sở hữu, vì người khác làm phương hại đến sở hữu của mình, điều này kỳ thực rơi vào nghĩa thâm sâu của chữ “dục”.

Sở Văn Vương vì tham sắc mà cướp đoạt vợ người khác, lại hai lần đem binh đánh nước Thái, 15 năm sau thì chết vì bạo bệnh. Vi Quy bị cướp đoạt về cũng băng lạnh, chẳng hề thỏa được lòng tham đắm sắc dục của Sở Vương.

Phần “Lỗ Cộng Công trạch ngôn” trong “Chiến Quốc Sách” có chép rằng: “Tửu, Vị, Sắc, Đài – trong bốn thứ này chỉ mắc phải một thứ cũng đủ khiến quốc gia diệt vong.” Tửu là rượu ngon, vị là món ngon, sắc là mỹ nữ, đài là lầu các đình đài xa hoa, những thứ này mà ham mê quá độ thì thế nào cũng bại thân vong quốc. Mọi bất hạnh của con người, chung quy lại chính là từ hai chữ tham dục mà ra.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: