Người phương Đông có câu: “Người ta sinh ra một thiện niệm, tuy chưa biến thành việc thiện, nhưng đã được thần may mắn bảo hộ rồi.” Người phương Tây tin rằng: “Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.

Thiện niệm thực sự là phương thuốc màu nhiệm làm chấn động lương tâm con người, có sức mạnh vĩ đại để xóa đi mọi hận thù. Không những thế, khoa học còn cho thấy thiện niệm có khả năng cải biến sức khỏe và môi trường sống của bạn. Vậy thì thiện niệm chẳng phải là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạn hay sao?

thiện niệm
(Ảnh qua nature.desktopnexus.com)

Trong loạt bài này, Trí Thức VN tập hợp những bài viết về Thiện niệm, để giúp bạn mở ra cánh cửa kho báu vô tận của sự thiện lương và chia sẻ nó cho tất cả người thân, bạn bè và cả kẻ thù của bạn.

Thiện niệm là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạnThiện niệm xóa tan hận thù
Thiện niệm là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạnThiện niệm cải biến sức khỏe kỳ diệu
Thiện niệm là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạn“Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích”
sunsetChồng là đất, vợ là hoa, gia đình thuận hòa cần có thiện niệm

Chuyên đề “Thiện niệm là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời bạn” sẽ tiếp tục được cập nhật.

Quang Minh