Bộ Công thương vừa có văn bản số 5923 gửi các bộ ngành, địa phương lấy ý kiến các phương án thay đổi bảng giá bán lẻ điện mới. Trong đó, Bộ này đề xuất một số phương án điều chỉnh giá điện sinh hoạt và cơ cấu bậc, cao nhất là mức 3.356 đồng/kWh, tăng 429 đồng/kWh so với trước khi hộ gia đình sử dụng từ 701 kWh trở lên/tháng.

EVN diện lực EVN lỗ Bộ Công thương tăng giá diện 1516379138
Mới đây, ngành điện lực Việt Nam báo lỗ hơn 16.580 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. (Ảnh minh họa: Evgenii mitroshin/Shutterstock)

Theo đó, đối với giá bán lẻ điện sinh hoạt vốn được người dân quan tâm, đề án đề xuất áp dụng một số phương án như:

– Phương án 5 bậc tương ứng với 5 mức giá bán lẻ điện mới. Cao nhất là 3.076 đồng/kWh.

– Phương án 4 bậc tương ứng với 4 mức giá bán lẻ điện mới. Cao nhất là 3.076 đồng/kWh.

– Phương án 4 bậc tương ứng với 5 mức giá bán lẻ điện mới. Trong đó, mức giá cao nhất lên tới 3.356 đồng/kWh.

Cụ thể, đối với phương án đầu tiên, bậc 1 sẽ áp dụng cho 100 kWh đầu tiên; bậc 2 áp dụng từ 101 – 200 kWh; bậc 3 áp dụng từ 201 – 400 kWh; bậc 4 áp dụng từ 401 – 700 kWh và bậc 5 áp dụng từ 701 kWh trở lên.

Đánh giá về ảnh hưởng của phương án 5 bậc cho khách hàng sinh hoạt, Bộ Công thương cho rằng tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ dưới 270 kWh/tháng tăng thêm bình quân khoảng 2,32% (tăng tối đa là 4,47%) so với tiền điện hiện hành.

diện sinh hoạt
Phương án 5 bậc giá điện mà Bộ Công thương đề xuất. (Ảnh chụp màn hình: moit.gov.vn)

Trong khi đó, Bộ Công thương cho biết các hộ sử dụng từ 280 kWh đến 1.100 kWh có mức giảm tiền điện bình quân khoảng 2,47% (giảm tối đa là 4,82%); các hộ có mức sử dụng từ 1.100 kWh trở lên tăng tiền điện bình quân là 3,87%.

Bộ Công thương đưa ra thêm đề xuất 2 phương án 4 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay. Cụ thể, bậc 1 sẽ áp dụng cho 100 kWh đầu tiên; bậc 2 từ 101 – 300 kWh; bậc 3 là từ 301 – 700 kWh và bậc 4 là từ 701 kWh trở lên.

diện sinh hoạt 4 bậc
Phương án 1 của 4 bậc giá điện với 4 mức giá điện mới. (Ảnh chụp màn hình: moit.gov.vn)

Với phương án 4 bậc thang, Bộ Công thương cho rằng sẽ giữ nguyên giá điện hiện hành trong bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho hộ nghèo có mức sử dụng điện thấp, ngân sách nhà nước không thay đổi mà được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 101 kWh trở lên.

Phương án này nếu áp dụng sẽ làm tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 – 232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng.

Đối với phương án 2 của 4 bậc giá điện, Bộ này cũng muốn giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 – 100 kWh, phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện cũng được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401 – 700 kWh và trên 700kWh.

diện sinh hoạt 4 bậc 2
Phương án 2 của 4 bậc giá điện với 5 mức giá điện mới. (Ảnh chụp màn hình: moit.gov.vn)

Bên cạnh đó, đề xuất này giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101 – 200 kWh và từ 201 – 300 kWh. Giá điện cho các bậc từ 401 – 700 kWh và từ 700 kWh trở lên được thay đổi nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp.

Đề án đưa ra đề xuất giữ nguyên cơ cấu khách hàng sử dụng điện như hiện nay gồm 4 thành phần: sản xuất; sinh hoạt; kinh doanh và hành chính sự nghiệp.

Việc phân bổ chi phí sản xuất, kinh doanh của ngành điện sẽ theo cấp điện áp và theo nhóm khách hàng sử dụng điện, trong đó giữ nguyên 5 giờ cao điểm như hiện hành, nhưng điều chỉnh khung giờ áp dụng.

Nhóm khách hàng kinh doanh sẽ bổ sung thêm cơ sở lưu trú, du lịch áp dụng giá bán lẻ điện bằng nhóm khách hàng sản xuất và các hộ kinh doanh khác. Gộp giá bán điện cho các bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông với chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp đều nằm trong khối hành chính sự nghiệp.

Đức Minh