Lãnh đạo một số Tập đoàn mà Nhà nước Việt Nam nắm quyền kiểm soát có thể sẽ được nhận mức lương cơ bản từ 50-70 triệu đồng/tháng tùy theo quy mô công ty và chức vụ.

lãnh dạo tập doàn nhà nước có thể nhận lương 50 70 triệu dồng VNPT 1500026408
Lãnh đạo của Tập đoàn VNPT, Vietnam Airlines và VATM dự kiến sẽ nhận lương cơ bản từ 50-70 triệu đồng theo đề xuất của Bộ LĐTB&XH. (Ảnh minh họa: Uino/Shutterstock)

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản số 2092 về việc thí điểm thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Về nguyên tắc, chính sách tuyển dụng và sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng của công ty vẫn do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các vị trí được quy định mức lương cơ bản thí điểm gồm: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty mẹ – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

tiền lương cơ bản của lãnh dạo tập doàn nhà nước tiền lương lãnh dạo văn bản 2092 Bộ Lao dộng Thương binh Xã hội
Mức lương cơ bản thí điểm của 3 doanh nghiệp được chia thành 2 loại dựa trên tổng quy mô vốn, số lượng nhân sự quản lý,…(Nguồn: molisa.gov.vn)

Trong đó, mức lương cơ bản loại 1 áp dụng với doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

Còn loại 2 áp dụng với doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Công ty căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch để xác định loại công ty và mức lương cơ bản của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách.

Mức tiền lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên chuyên trách được xác định theo mức lương cơ bản, đi kèm với lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu kế hoạch so với lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề.

Cụ thể, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận kế hoạch bằng hoặc cao hơn lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch tối đa bằng 2 lần mức lương cơ bản.

Lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận kế hoạch thấp hơn lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề, thì mức tiền lương kế hoạch tối đa được tính bằng 2 lần mức lương cơ bản nhân tỷ lệ (%) lợi nhuận hoặc (%) tỷ suất lợi nhuận kế hoạch thấp hơn so với lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề.

Trường hợp lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận kế hoạch đều thấp hơn lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề, thì mức tiền lương kế hoạch tối đa được tính bằng 2 lần mức lương cơ bản nhân tỷ lệ (%) lợi nhuận kế hoạch so với lợi nhuận năm trước liền kề và nhân với tỷ suất lợi nhuận kế hoạch so với tỷ suất lợi nhuận năm trước liền kề.

Mức tiền lương kế hoạch sau khi tính theo lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận không thấp hơn 50% mức lương cơ bản. Không có lợi nhuận thì mức tiền lương kế hoạch tối đa bằng 50% mức lương cơ bản; lỗ thì mức tiền lương kế hoạch tối đa bằng 30% mức lương cơ bản.

Kiến Minh