Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu kỳ 1, từ ngày 1/1 – 15/1/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 27,56 tỷ USD. Trong kỳ này, Việt Nam nhập siêu 1,64 tỷ USD.

thanhphohaiphong.gov .vn
Cảng xuất nhập khẩu hàng hóa Tân Vũ, thành phố Hải Phòng (Ảnh: Phan Tuấn/thanhphohaiphong.gov.vn)

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 15 ngày đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 27,56 tỷ USD. Cụ thể, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt 12,96 tỷ USD; tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt 14,6 tỷ USD. Như vậy, kỳ 1 tháng 1/2022, Việt Nam nhập siêu là 1,64 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu kỳ 1 tháng 1/2022 tăng 1,51 tỷ USD (từ 26,05 tỷ USD lên 27,56 tỷ USD), tương đương tăng 5,7%. Trong đó, trị giá xuất khẩu tăng nhẹ 0,06 tỷ USD (từ 12,9 tỷ USD lên 12,96 tỷ USD), tương đương 0,23%; trị giá nhập khẩu tăng 1,7 tỷ USD (từ 13,15 tỷ USD lên 14,6 tỷ USD), tương đương khoảng 12,9%.

Trong 15 ngày đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 18,74 tỷ USD, giảm 19,5% (tương ứng giảm 4,55 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước là gần 8,82 tỷ USD, giảm 23,2% (tương ứng giảm 2,66 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1/2022 đạt gần 12,96 tỷ USD, giảm 30,6% (tương ứng giảm 5,72 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 12/2021.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 1/2022 giảm so với nửa cuối tháng 12/2021 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,21 tỷ USD, tương ứng giảm 43,5%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,2 tỷ USD, tương ứng giảm 39,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác giảm hơn 1 tỷ USD, tương ứng giảm 42,2%; hàng dệt may giảm 576 triệu USD, tương ứng giảm 28,5%…

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1/2022 đạt gần 14,6 tỷ USD, giảm 9,2% tương đương 1,49 tỷ USD, so với kết quả trong nửa cuối tháng 12/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 1/2022 giảm so với nửa cuối tháng 12/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: dược phẩm giảm 249 triệu USD, tương ứng giảm 68,9%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 178 triệu USD, tương ứng giảm 16,1%; dầu thô giảm 162 triệu USD, tương ứng giảm 51,5%…

Theo Bộ Công thương Việt Nam, năm 2021 trị giá xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 670 tỷ USD, tăng gần 23% so với năm 2020. Bộ Công thương Việt Nam cho biết mục tiêu năm 2022 tăng trưởng về xuất khẩu đạt từ 6-8% so với năm 2021, trị giá xuất khẩu đạt 363 tỷ USD và cán cân thương mại dương (trị giá xuất khẩu trừ trị giá nhập khẩu > 0).

Quang Minh

Xem thêm: