Hạ viện Mỹ hôm thứ Năm (8/12) đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng 858 tỷ USD. Dự luật cũng bao gồm điều khoản kết thúc quy định bắt buộc quân nhân phải tiêm vắc-xin COVID-19.

Embed from Getty Images

Dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm với tên chính thức là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) đã được Hạ viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số thông qua hôm 8/12 với 350 phiếu thuận, 80 phiếu trống. Trong đó, 176 dân biểu của Đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật, 35 dân biểu phản đối và 2 người không bỏ phiếu. 174 dân biểu của Đảng Dân chủ tán thành dự luật, 45 người phản đối.

Những điểm chính của dự luật NDAA mới dày 4408 trang bao gồm: duyệt tăng lương 4,6% cho quân nhân; cho phép giới chức tăng trợ cấp nhà cơ bản; thành lập một tổ chức mới mang tên Trung tâm Xuất sắc Bảo vệ Thường dân; duyệt chi 138,9 tỷ USD đầu tư vào nghiên cứu và phát triển quốc phòng; duyệt chi 11,5 tỷ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương; duyệt chi 800 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine.

Dự luật NDAA cũng tuyên bố rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải bãi bỏ quy định bắt buộc quân nhân tiêm vắc-xin COVID-19 trong vòng 30 ngày kể từ khi dự luật này được thông qua thành luật.

Dự luật NDAA 2023 sẽ được chuyển tới Thượng viện bỏ phiếu và nếu được thông qua sẽ được chuyển tới Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng John Kirby tuần này nói rằng Tổng thống Joe Biden phản đối bãi bỏ quy định bắt buộc quân nhân tiêm vắc-xin COVID-19.

Xuân Thành