Một khảo sát gần đây cho thấy rằng đa số người Mỹ bây giờ không lo lắng về việc bị nhiễm COVID-19.

Embed from Getty Images

Economist/YouGov thực hiện khảo sát 1.500 người Mỹ trưởng thành từ 12/3 đến 15/3. Sai số khảo sát là +-3%.

Khảo sát của Economist/YouGov cho thấy 56% đáp viên nói họ không quá lo lắng hoặc không lo lắng chút nào về việc bị nhiễm COVID-19, không coi đó là yếu tố rủi ro và không sợ tình trạng nghiêm trọng của bệnh dịch. Trong khi đó, 46% đáp viên nói họ hơi lo hoặc rất lo sẽ bị nhiễm COVID-19.

Tỷ lệ người Mỹ không lo lắng về COVID-19 là gần như tương đồng ở tất cả các nhóm nhân khẩu, gồm giới tính, sắc tộc, tình trạng tiêm vắc-xin, thu nhập và khu vực sinh sống.

Ngoại lệ duy nhất với nhóm da đen khi 54% đáp viên thuộc nhóm này nói họ khá lo hoặc rất lo lắng về việc bị nhiễm COVID-19 và 47% đáp viên da đen nói họ không sợ nhiễm bệnh dịch có nguồn gốc Trung Quốc này.

Xét theo quan điểm chính trị, 60% người dân đã bầu cho ông Joe Biden năm 2020 nói họ lo lắng bị nhiễm bệnh COVID-19. Trong khi, chỉ có 21% cử tri bầu cho ông Donald Trump năm 2020 nói họ sợ bị COVID-19.

Người sống ở các khu vực đô thị (51%) sợ mắc COVID-19 hơn người dân sống ở các khu vực ngoại ô (45%) và nông thôn (38%).

Như Ngọc