Theo cuộc khảo sát gần đây, năm 2023 có nhiều người Mỹ hơn tự nhận có khuynh hướng bảo thủ so với các năm trước đó kể từ năm 2012.

Trong một cuộc khảo sát của Viện Gallup, 38% người được hỏi tự nhận mình có quan điểm bảo thủ về các vấn đề xã hội, so với 31% mô tả mình là ôn hòa và 29% tự nhận có khuynh hướng tự do.

Cuộc khảo sát không cho thấy mức độ tương đương của chủ nghĩa bảo thủ tự xác định kể từ năm 2012.

Phần lớn sự gia tăng chủ nghĩa bảo thủ trong xã hội đến từ các thành viên Đảng Cộng hòa, với số lượng đảng viên Đảng Cộng hòa tự nhận “rất bảo thủ/bảo thủ” tăng từ mức 60% vào năm 2021, lên mức 68% vào năm 2022, trước khi đạt mức 74% vào năm 2023.

Trong khi đó, những người độc lập không đảng phái có xu hướng nghiêng về phía phải khiêm tốn hơn, nhưng vẫn tăng đều đặn. Năm 2021, chỉ 24% tự coi mình “rất bảo thủ/bảo thủ”, sau đó con số này đã tăng lên 26% vào năm 2022, và đạt mức 29% vào năm 2023.

Trong cùng khoảng thời gian này, số thành viên Đảng Dân chủ có khuynh hướng bảo thủ vẫn duy trì ở mức khoảng 10%.

Sự gia tăng chủ nghĩa bảo thủ ảnh hưởng đến gần như các nhóm tuổi, chỉ có nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên có khuynh hướng bảo thủ giảm 1% từ năm 2021 đến nay. Trong cùng khoảng thời gian đó, nhóm tuổi 18 – 29 tuổi có khuynh hướng nghiêng về cánh phải đã tăng 6%, trong khi nhóm tuổi 30-49 tăng 13%. Những cá nhân trong độ tuổi 50-64 có khuynh hướng bảo thủ tăng 11%.

Cuộc khảo sát Giá trị và Niềm tin hàng năm của Viện Gallup đã được tiến hành từ ngày 1/5 đến ngày 24/5.

Nhật Minh (Theo Just The News)