Mật độ sâu bệnh trên lúa tại Bắc Ninh cao hơn nhiều so với cùng kỳ với khoảng gần 23.000ha bị nhiễm sâu bệnh. 

lua gaovn
Hơn 23.000 ha lúa xuân bị nhiễm sâu bệnh. (Ảnh minh họa: CTV Trí Thức VN)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh, gần 29.000ha lúa xuân của tỉnh đang trong giai đoạn đứng cái, làm đòng, một số diện tích bắt đầu trổ bông. Tuy nhiên, mật độ sâu bệnh cao hơn nhiều so với cùng kỳ với khoảng gần 23.000ha lúa bị nhiễm sâu bệnh.

Trong đó, hơn 18.000ha nhiễm sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 có mật độ trưởng thành, trứng, sâu non cao hơn cùng kỳ năm trước; hơn 4.300ha nhiễm bệnh rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2. Ngoài ra, khoảng 5.500ha lúa bị bệnh khô vằn và 6,5ha bị bệnh bạc lá; hơn 200 ha bị chuột đồng gây hại. Diện tích bị nhiễm nặng khoảng 2.200ha, số còn lại mức độ nhiễm từ nhẹ đến trung bình. Từ ngày 30/4 đến nay, các địa phương đã khuyến nghị người dân phun thuốc phòng trừ được hơn 10.000ha.

Dự báo những ngày tới, bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng phát sinh gây hại trên diện tích lúa đã bị đạo ôn lá, giống mẫn cảm như nếp các loại, Q5, TBR225, BC15,… Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 tiếp tục nở và gây hại các trà lúa, hại nặng diện tích lúa non, lúa gieo cấy muộn. Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2 tiếp tục gây hại, diện tích lúa có mật độ cao nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây vàng lá…

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện, dự tính dự báo sinh vật gây hại trên lúa, rau màu để phân loại đánh giá mức độ gây hại và biện pháp phòng trừ cụ thể theo từng trà, giống và địa phương.

Đồng thời, địa phương cần quan tâm bệnh đạo cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2; đôn đốc nông dân tập trung phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông. Thời gian phun phòng tập trung từ nay đến ngày 8/5, đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” để phòng trừ được hiệu quả.

Bảo Khánh