Dự kiến, Khánh Hòa sẽ là “trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm nhìn khu vực châu Á”.

khanh hoa
Một góc TP. Nha Trang. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 318 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định này, đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ có 2 đô thị loại I là TP. Nha Trang và đô thị mới Cam Lâm.

Tỉnh sẽ có 1 đô thị loại II là TP. Cam Ranh; 1 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV và các đô thị loại V.

Trong đó, TP. Nha Trang là đô thị hạt nhân; TP. Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics; huyện Cam Lâm trở thành “đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế”; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống.

Khánh Hòa đến năm 2030 sẽ là “trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây nguyên và cả nước về kinh tế biển; công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao”.

Địa phương này cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có “tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đầu người đạt nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước”. Quy mô dân số toàn tỉnh khoảng 1,4 triệu người; số lao động có việc làm tăng bình quân hàng năm tăng từ 11.000 – 12.000 người và có tỷ lệ lao động qua đào tạo 90%.

Tầm nhìn đến 2050, Khánh Hòa sẽ là “trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm nhìn khu vực châu Á. Địa phương này trở thành một trong những đô thị ven biển hút khách du lịch, có môi trường đáng sống hàng đầu của châu lục”.

Trong thời kỳ 2031-2050, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2050 đạt 690 triệu đồng và tỷ lệ đô thị hóa đạt 75-80%.

Minh Long