Nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh Hội đồng xét xử không được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa và phát trực tiếp trên không gian mạng có thể bị phạt tiền tới 30 triệu đồng.

livestream tai toa 1
Nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh Hội đồng xét xử không được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa và phát trực tiếp trên không gian mạng có thể bị phạt tiền tới 30 triệu đồng. (Ảnh minh họa: Prixel Creative/shutterstock)

Sáng 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo đó, dự thảo pháp lệnh gồm 4 chương và 45 điều.

Theo dự thảo, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân đến 40 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của tổ chức đến 80 triệu đồng.

Dự thảo cũng nêu rõ mức phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với Nhà báo, Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của tòa án; Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với Nhà báo, Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý đưa tin sai sự thật làm trì hoãn, kéo dài thời gian tiến hành hoạt động tố tụng của Tòa án.

Phạt tiền từ 7 – 15 triệu đồng nếu nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh hội đồng xét xử không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa; ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh người tham gia tố tụng không được sự đồng ý của họ; ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh phiên tòa và phát trực tiếp trên không gian mạng.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh Hội đồng xét xử không được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa và phát trực tiếp trên không gian mạng; Nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh người tham gia tố tụng không được sự đồng ý của họ và phát trực tiếp trên không gian mạng.

Các hành vi vi phạm nêu trên đều có hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Phạm Toàn