Văn phòng Chính phủ đề nghị cần có chính sách lương phù hợp khi đã có 87 viên chức và 2 công chức có năng lực trình độ tại văn phòng bỏ việc trong năm qua.

nam 2022 89 cong chuc vien chuc tai van phong chinh phu xin thoi viec
Các cán bộ, viên chức Văn phòng Chính phủ tham gia một hội nghị ngày 29/4/2022. (Ảnh: vpcp.chinhphu.vn).

Vào ngày 27/1, truyền thông Nhà nước cho biết thông tin trên dựa theo nội dung báo cáo của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Nội vụ đánh giá việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Báo cáo cũng ghi rõ số viên chức xin nghỉ, thôi việc chủ yếu là viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong đó có nhiều viên chức trẻ xin thôi việc để chuyển sang làm việc ở khu vực tư nhân, đã làm ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức.

Qua đó, Văn phòng Chính phủ kiến nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế liên quan đến quản lý biên chế, tinh giản biên chế. Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế các Nghị định số 108, 113 và 143.

Cùng với đó, báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng nêu rõ cần nhìn nhận những hạn chế, bất cập của cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức để sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức tận tâm làm việc.

Ngoài 89 công chức, viên chức thôi việc theo nguyện vọng cá nhân trong năm 2022, theo báo cáo, từ năm 2015 đến giữa năm 2022, Văn phòng Chính phủ cũng đã thực hiện tinh giản biên chế 19 trường hợp, trong đó công chức là 2, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 17 người.

Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo từ năm 2021 và sáu tháng đầu năm 2022, có 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có trường hợp phải xử lý hình sự.

Khánh Vy