Trước việc UBND tỉnh Phú Yên cho phép thực hiện việc phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ với diện tích đất thu hồi từng đợt nhỏ hơn 20 ha để xây dựng dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City – TTCP cho rằng việc làm trên thực chất là chia nhỏ diện tích đất rừng phòng hộ để không phải xin phép theo quy định.

new city1
Nhiều sai phạm tại dự án New City (Phú Yên). (Ảnh: Lưu Tâm)

Ngày 11/12, UBND tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu các Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT rà soát các nội dung tại báo cáo số 2996/BC-TTCP ngày 30/11 của Thanh tra Chính phủ để tổ chức kiểm điểm bổ sung.

Việc kiểm điểm bổ sung được thực hiện sau khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) có báo cáo kiểm tra lại dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam (gọi tắt là dự án New City, 100% vốn nước ngoài), để kết luận rõ đúng sai việc phá hơn 100 ha rừng phòng hộ của dự án để làm sân golf, khách sạn, resort nhưng chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo báo cáo TTCP, dự án New City được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 7/2008, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tháng 9/2014, được sử dụng hơn 375 ha đất. Hiện dự án đang triển khai 122 ha tại xã An Phú, TP. Tuy Hòa. Trong đó, gần 90 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, còn lại thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Toàn bộ diện tích này chưa được điều chỉnh trong quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020.

Tháng 7/2013, UBND tỉnh Phú Yên có báo cáo xin ý kiến Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 70 công trình, dự án. Tuy nhiên, dự án New City chưa được xem xét vì chưa hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trồng rừng thay thế.

Ngày 27/3/2015, UBND tỉnh có thông báo về chuyển mục đích đất rừng phòng hộ khu vực An Phú thuộc dự án New City như sau: “… không đặt lại vấn đề trình Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi mục đích đất rừng phòng hộ. Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư… cho phép thực hiện việc phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ với diện tích đất thu hồi từng đợt nhỏ hơn 20 ha”.

TTCP cho rằng thông báo trên thực chất là chia nhỏ diện tích đất rừng phòng hộ để không phải xin phép Thủ tướng theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, khu đất tại An Phú chưa có quyết định cho thuê đất của cơ quan thẩm quyền, chưa bàn giao đất cho nhà đầu tư, dự án cũng chưa được Bộ TN&MT phê duyệt ĐTM, nhưng nhà đầu tư đã triển khai san lấp, trồng cỏ một phần diện tích của dự án.

Ngày 11/5/2015, UBND tỉnh có văn bản cho phép chủ đầu tư được san lấp mặt bằng với diện tích 5 ha tại khu An Phú để tổ chức lễ động thổ dự án. Theo đó, 2,7 ha rừng phòng hộ và 2,3 ha phi lao bị chặt phá. Sau đó, tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT cấp giấy phép cho doanh nghiệp này khai thác hơn 64 ha khi chưa được sự cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng của Thủ tướng chính phủ. Trên cơ sở này, Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức khai thác 35 ha rừng phòng hộ.

Báo cáo TTCP cũng chỉ rõ phản ánh của báo chí về việc phá rừng làm sân golf tại dự án New City nhưng chưa có hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng rừng là đúng. Tại thời điểm kiểm tra, có 40 ha rừng phòng hộ bị phá để làm sân golf. Trong đó, có 2,7 ha khai thác không phép; 37,3 ha khai thác có phép do UBND tỉnh Phú Yên cấp nhưng giấy phép lại không đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc tỉnh cho phép vừa triển khai xây dựng vừa hoàn tất các thủ tục khi chưa được Bộ TN&MT phê duyệt ĐTM; chưa có quyết định cho thuê đất cũng như bàn giao đất trên thực địa, chưa có hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, chưa được cấp phép xây dựng là vi phạm pháp luật.

Việc cập nhật vào nội dung kiểm điểm các đơn vị có vi phạm tại dự án New City phải gửi UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/12/2017.

Phạm Toàn

Xem thêm: