Kể từ tháng 2/2023, Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ VH-TT&DL) sẽ chính thức đổi thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

tong cuc du lich
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu trong một buổi làm việc với với Sở Du lịch TP.HCM, sáng ngày 19/8/2022. (Ảnh: vietnamtourism.gov.vn)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị định số 01/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT&DL.

Theo Nghị định, Bộ VH-TT&DL quản lý các lĩnh vực di sản văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo; văn hóa cơ sở; thể dục, thể thao…

Về cơ cấu tổ chức, Bộ VH-TT&DL bao gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Đào tạo; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Thư viện; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Gia đình; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Bản quyền tác giả; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Thể dục thể thao;…

Điều đáng nói, Nghị định quy định đổi tên Tổng cục Du lịch Việt Nam thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Trong đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao có con dấu hình Quốc huy.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Nghị định số 01/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2, thay thế Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT&DL.

Như vậy, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có tên gọi mới sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập.

Theo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Du lịch Việt Nam được thành lập lần đầu theo Quyết nghị 262NQ/QHK6 ngày 27/6/1978 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 8 ngày 12/8/1991 đã thông qua nghị quyết sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Thương mại và Du lịch.

Đến ngày 26/10/1992, Chính phủ Việt Nam ra Nghị định số 05-CP thành lập Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính phủ.

Từ ngày 31/7/2007 đến nay, Tổng cục Du lịch lại được sáp nhập vào Bộ quản lý đa ngành là Bộ VH-TT&DL, theo quy định tại Nghị quyết số 01/2007 của Quốc hội.

Tổng cục Du lịch hiện có Vụ Lữ hành, Vụ Khách sạn, Vụ Thị trường du lịch, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu du lịch… với Tổng cục trưởng là ông Nguyễn Trùng Khánh.

Minh Long