Theo Bộ này, việc đổi tên để phân biệt với lực lượng công an xã chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức công an nhân dân.

cong an
Lượng lượng công an xã. (Ảnh: chinhphu)

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật lực lượng trị an cơ sở.

Theo Bộ Công an, hiện có 126.566 công an xã, thị trấn không phải là công an chính quy. Do đó, Bộ sẽ tiếp tục xem xét sắp xếp, bố trí lực lượng “công an xã bán chuyên” này để tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, thị trấn nơi bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Khi tiếp tục tham gia, Bộ đề xuất sẽ đổi tên gọi “công an xã bán chuyên” thành “trị an viên”.

Việc bổ sung chức danh trị an viên là để phân biệt rõ về chức năng, nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã với lực lượng công an xã chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức công an nhân dân.

Theo đó, công an xã bao gồm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và công an viên do sĩ quan, hạ sĩ quan công an đảm nhiệm, còn chức danh trị an viên do Chủ tịch UBND xã công nhận để tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã” – dự thảo nêu.

Theo Bộ Công an, việc bố trí công việc cho lực lượng trị an viên về cơ bản không làm tăng thêm kinh phí từ ngân sách địa phương vì chi trả vẫn như cũ.

Một trị an viên sẽ nhận 1,49 triệu đồng/tháng. Trung bình một tháng kinh phí để chi trả tiền phụ cấp cho 126.566 trị an viên là khoảng 188 tỷ đồng. Trung bình một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm khoảng 3 tỷ đồng/tháng để chi trả” – Bộ này cho biết.

Ngoài chế độ phụ cấp hàng tháng, trị an viên còn được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mức 253.000 đồng/tháng; trợ cấp ngày công lao động tăng thêm khoảng 119.000 đồng/tháng.

Nếu đề xuất được thông qua, chi phí, phụ cấp cho lực lượng trị an viên khoảng 2.256 tỷ đồng mỗi năm” – Bộ công an cho hay.

Văn Duy

Xem thêm: