Ngày đầu tiên của phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu (12/9), Chủ tịch Nghị viện ông Schulz đã chính thức công bố Bản tuyên bố số 48 được 414 nghị viên ký thông qua: kêu gọi dừng hành vi mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm việc tiến hành điều tra độc lập ngay lập tức.

Ngày 12/9, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Schulz công bố chính thức tuyên bố số 48, kêu gọi dừng hành vi mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.
Ngày 12/9, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Schulz chính thức công bố Tuyên bố số 48, kêu gọi dừng hành vi mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Tuyên bố số 48, lần đầu được đề nghị vào ngày 27/4 năm nay, với liên danh của 12 nghị viên thuộc 9 quốc gia khác nhau. Trong 3 tháng, đã có 414 nghị viên của 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu ký ủng hộ bản tuyên bố.

Bản tuyên bố nêu rõ, liên tục có những báo cáo đáng tin cậy chỉ ra rằng, có việc mổ cướp nội tạng một cách có hệ thống, được nhà nước bao che, nạn nhân là những tù nhân lương tâm đang còn sống, là những người tu Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Ki-tô giáo. Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ việc mổ cướp nội tạng xảy ra tại Trung Quốc, và cần phải có các hành động cụ thể để dừng việc đó lại. Xét mức độ nghiêm trọng của tội ác này, yêu cầu cần ngay lập tức tiến hành điều tra độc lập đối với việc mổ cướp nội tạng do Trung Quốc tiến hành.

Văn bản tuyên bố P8_DCL (2016) 0048 này đại diện cho thái độ của toàn thể Nghị viện châu Âu đối với một vấn đề đã kéo dài hơn 10 năm tại Trung Quốc.

Tomáš Zdechovský, một trong những nghị viên đầu tiên kêu gọi ủng hộ bản tuyên bố cho biết: “Tôi rất vui mừng. Thông qua bản tuyên bố này, chúng ta đã thể hiện thái độ một cách chính thức với một vấn đề vô cùng quan trọng cần giải quyết. Chúng ta cần phải tiến hành điều tra về vấn đề mổ cướp nội tạng đang tồn tại này.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần biểu đạt các nguyên tắc dân chủ nhân văn, nhất định không thể chấp nhận việc mổ cướp nội tạng con người được”.

Tự Minh

Xem thêm: