Đối với điều kiện mua Nhà ở xã hội (NOXH), Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định người dân muốn mua phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương nơi có công trình NOXH. Bộ này cho biết việc này nhằm tăng tính thanh khoản của thị trường và giảm thủ tục không phù hợp.

nha o xa hoi nha o cong nhan bat dong san chung cu xa hoi
Ảnh: NOXH ở Đà Nẵng xuống cấp sau khoảng 10 năm đưa vào sử dụng/danang.gov.vn)

Theo đó, trong dự thảo sửa đổi nghị định về một số chính sách nhằm tăng thanh khoản cho NOXH và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ điều kiện người dân muốn mua nhà/căn hộ phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên tại địa phương có công trình NOXH.

Tuy vậy, người muốn mua phải thuộc diện chưa có nhà ở hoặc đất ở thuộc sở hữu của mình; chưa được mua hoặc thuê mua NOXH.

Người chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, làm việc hoặc có nhà của mình nhưng diện tích bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và khu vực.

Ngoài ra, người mua NOXH phải thuộc diện thu nhập thấp; công nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập; hộ nghèo, cận nghèo,…

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì không cần đáp ứng điều kiện về thu nhập.

Người thuê NOXH không bắt buộc đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê NOXH tại khu công nghiệp để cho người lao động trong đơn vị thuê lại. Những doanh nghiệp này phải có hợp đồng thuê mặt bằng khu công nghiệp, đang sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp; phải có hợp đồng thuê, sử dụng lao động.

Theo Luật Nhà ở năm 2014, người muốn mua, thuê, thuê mua NOXH phải đáp ứng ba điều kiện gồm: nhà ở, cư trú và thu nhập. Trong đó, những người này bắt buộc có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có NOXH; nếu không thì phải có tạm trú từ 1 năm trở lên.

Bộ Xây dựng cho rằng quy định về điều kiện cư trú như luật hiện hành “đã không còn phù hợp, phát sinh thủ tục không cần thiết”.

Quy định về ba điều kiện nhà ở, cư trú, thu nhập dẫn đến bất cập là người thu nhập thấp muốn thuê nhà xã hội (không mua bán, chuyển quyền sở hữu) cũng phải thực hiện đầy đủ thủ tục, giấy tờ chứng minh.

Hơn hết, doanh nghiệp tại khu công nghiệp có nhu cầu rất lớn về NOXH để lo cho công nhân. Tuy nhiên luật hiện hành chưa quy định nhóm này được hưởng chính sách thuê NOXH.

Đức Minh