Khi các hành động thù địch của Trung Quốc chống lại Đài Loan tiếp tục gia tăng, cuộc thăm dò mới nhất của tổ chức Taiwan Thinktank cho thấy chỉ 2% số người được hỏi coi mình là “người Trung Quốc,” trong khi hơn 80% ủng hộ việc nước này tham gia vào các tổ chức quốc tế dưới tên “Đài Loan.”

Embed from Getty Images

Trong một cuộc họp báo thúc đẩy cải cách hiến pháp vào thứ Năm (24/9) có tiêu đề “Thúc đẩy bình thường hóa đất nước”, Phó Giám đốc điều hành Taiwan Thinktank Doong Sy-chi đã đưa ra thông tin về kết quả cuộc khảo sát mới nhất mà tổ chức này thực hiện.

Trong câu hỏi về quốc tịch, có 62,6% cho biết họ là “người Đài Loan,” 2% cho biết họ là “người Trung Quốc” và 32,6% “cả hai”. Trong số những người chọn “cả hai,” khi được yêu cầu chỉ chọn một quốc tịch, 86% chọn “Đài Loan”; 6,3% chọn “Trung Quốc” và 1,1% lặp lại “cả hai”.

Kết quả của cuộc thăm dò cũng cho thấy 80,5% số người được hỏi ủng hộ việc Đài Loan tham gia vào các tổ chức và sự kiện quốc tế dưới tên gọi “Đài Loan”, trong khi chỉ 12% phản đối. Khi được hỏi Đài Loan nên dùng tên gì khi tham gia các hoạt động đối ngoại, 51,2% trả lời “Đài Loan”, 33,0% trả lời “Trung Hoa Dân Quốc”, 9,7% chọn “Đài Bắc Trung Hoa”, 2% chọn Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và các khu vực khác, 0,1% chọn “khác”, 2,9% không có ý kiến, 0,5% từ chối trả lời và chỉ 0,6% chọn “Đài Bắc, Trung Quốc.”

Ông Doong chỉ ra rằng trong quá trình dân chủ hóa, Đài Loan đã trải qua ba lần chuyển giao quyền kiểm soát giữa các đảng phái và tổ chức nhiều cuộc bầu cử dân chủ, điều này đã dần hình thành bản sắc dân tộc của Đài Loan. Ngoài ra, các mối đe dọa liên tục gần đây của Trung Quốc và các hành động khiêu khích quân sự chống lại Đài Loan đã khiến tỷ lệ những người đồng tình với Trung Quốc giảm mạnh trong khi sự đồng thuận của người dân về địa vị của Đài Loan ngày càng tăng.

Sau đó, ông cho biết kết quả của cuộc khảo sát phản ánh hai sự đồng thuận chính trong xã hội Đài Loan: “Đồng thuận Đài Loan” và “Đồng thuận Thế hệ”.

Cuộc khảo sát do Taiwan Thinktank thực hiện từ ngày 15 đến ngày 17/9 và phỏng vấn những người từ 18 tuổi trở lên tại 22 quận và thành phố trên cả nước. Điều tra lấy mẫu ngẫu nhiên được thực hiện qua điện thoại, thu thập được 1.074 mẫu hợp lệ.

Cuộc thăm dò có mức độ tin cậy là 95% và sai số lấy mẫu là cộng hoặc trừ 3 điểm phần trăm, theo Taiwan News.

Xuân Lan (theo Taiwan News)

Xem thêm: