Theo một cuộc khảo sát mới nhất do Rasmussen Reports và Human Events thực hiện, 76% cử tri Mỹ nói họ tán thành các cuộc biểu tình tại Trung Quốc.

Trong khi đó, 12% nói họ phản đối các cuộc biểu tình; và 12% không có ý kiến.

Rasmussen Reports và Human Events tiến hành khảo sát 1.000 cử tri Mỹ trong hai ngày 28/11 và 29/11. Sai số của cuộc khảo sát này là +-3%.

Cuộc khảo sát nêu trên cho các kết quả khác như sau:

* 46% đánh giá cách Tổng thống Joe Biden xử lý các vấn đề liên quan đến Trung Quốc là yếu kém. 31% nói tổng thống Mỹ đương nhiệm xử lý các vấn đề đó tốt hoặc hoàn hảo.

* 42% nói họ tin chính phủ Mỹ nên ủng hộ các cuộc biểu tình kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chức; 27% phản đối; 31% không chắc chắn.

* 46% nói họ xem Trung Quốc đâu đó nằm ở khoảng giữa của kẻ thù và đồng minh của Mỹ; 41% nói họ xem Trung Quốc là kẻ thù; 8% nói họ xem Trung Quốc là đồng minh.

* 27% cử tri Đảng Cộng hòa nói họ xem Trung Quốc đâu đó ở khoảng giữa của kẻ thù và đồng minh của Mỹ; 61% nó họ xem Trung Quốc là kẻ thù; 8% nói họ xem Trung Quốc là đồng minh.

* 57% cử tri Đảng Dân chủ nói họ xem Trung Quốc đâu đó ở khoảng giữa của kẻ thù và đồng minh của Mỹ; 26% nói họ xem Trung Quốc là kẻ thù; 11% xem Trung Quốc là đồng minh.

* 53% cử tri độc lập nói họ xem Trung Quốc đâu đó ở khoảng giữa của kẻ thù và đồng minh của Mỹ; 37% xem Trung Quốc là kẻ thù; 4% xem Trung Quốc là đồng minh.

Xuân Thành