Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy hầu hết đáp viên tin rằng người Mỹ đã quên “ý nghĩa thực sự” của Giáng sinh.

Embed from Getty Images

Ipsos đã tiến hành khảo sát 1023 người Mỹ trưởng thành từ ngày 9/12 đến ngày 11/12.

Kết quả khảo sát cho thấy, ¾ đáp viên bày tỏ đồng ý rằng người Mỹ đã quên “ý nghĩa thực sự” của Giáng sinh. Trong số đó, 42% nói họ “cực kỳ” đồng ý.

Thậm chí 84% đáp viên theo Cơ đốc giáo đồng ý rằng người Mỹ đã đánh mất ý nghĩa thực sự của Giáng sinh. Hầu hết người theo Đảng Cộng hòa (88%) và người theo Đảng Dân chủ (66%) cũng đồng ý với quan điểm này. Đại đa số người không tín ngưỡng tin rằng người Mỹ đã quên ý nghĩa thực sự của Giáng sinh.

Điều đáng chú ý là, cuộc khảo sát của Ipsos không yêu cầu đáp viên xác định họ nhìn nhận “ý nghĩa thực sự” của Giáng sinh là gì.

Kết quả khảo sát nêu trên là tương đồng với cuộc khảo sát trước đó của Rasmussen.

Rasmussen tiến hành khảo sát 1000 người Mỹ trưởng thành từ ngày 6/12 đến 7/12. Sai số khảo sát là +-3%.

Theo Rasmussen, 65% đáp viên bày tỏ niềm tin rằng Giáng sinh “đã bị thương mại hóa quá mức”, tăng 3% so với cuộc khảo sát tương tự vào năm ngoái.

Hầu hết người theo Đảng Cộng hòa (70%), người theo Đảng Dân chủ (67%) và người độc lập (59%) tin rằng kỳ nghĩ lễ Giáng sinh bây giờ “đã bị thương mại hóa quá mức”.

Cuộc khảo sát của Rasmussen cũng cho thấy đa số đáp viên (58%) nói rằng các cửa hàng tại Mỹ đã bắt đầu mùa Giáng sinh “quá sớm”.

Xuân Thành