Từ nay đến năm 2025, Việt Nam sẽ đưa 180-200 cán bộ, công chức, quản lý dưới 45 tuổi, nữ lãnh đạo ở địa phương đi bồi dưỡng ở nước ngoài.

200 can bo di hoc nuoc ngoai
Từ nay đến năm 2025, Việt Nam sẽ đưa 180-200 cán bộ, công chức, quản lý dưới 45 tuổi, nữ lãnh đạo ở địa phương đi bồi dưỡng ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1641 ngày 28/12 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023 – 2025″.

Đề án trên được triển khai từ năm 2023 đến hết năm 2025 trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao năng lực hoạch định chính sách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ; tạo chuyển biến trong nhận thức và cách thức tổ chức quản lý; tiếp cận với cách tư duy mới, góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài.

Người được cử đi bồi dưỡng nước ngoài là cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 45 tuổi) giữ chức danh Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ giữ chức danh Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh còn đủ tuổi công tác đến hết nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ (dưới 45 tuổi) có năng lực nổi trội, có thành tích xuất sắc trong công tác và có triển vọng phát triển, được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 và 2026 – 2030.

Giai đoạn 2023-2025, Việt Nam sẽ có 180 – 200 cán bộ được đi bồi dưỡng ở nước ngoài. Mỗi năm có 4 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa 15-17 người. Thời gian bồi dưỡng khoảng 2 tuần, ưu tiên Nhật Bản, Pháp và một số nước tiên tiến.

Hồi tháng 7, Bộ Chính trị nêu mục tiêu từ nay đến năm 2025, mỗi năm cử khoảng 400 cán bộ đi nước ngoài bồi dưỡng, trong đó trung hạn 40 người, ngắn hạn 250, ngoại ngữ 120. Giai đoạn 2026 – 2030, mỗi năm cả nước có khoảng 500 cán bộ ra nước ngoài bồi dưỡng, trong đó trung hạn 50 người, ngắn hạn 300 người, ngoại ngữ 150 người.

Minh Long