Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong tổng số 1.574 tác giả tham gia biên soạn sách giáo khoa (SGK) cho 6 khối lớp theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, có khoảng 70% tác giả có trình độ từ tiến sĩ trở lên.

sach giao khoa 1
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong tổng số 1.574 tác giả tham gia biên soạn sách giáo khoa sách giáo khoa (SGK) cho 6 khối lớp theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, có khoảng 70% tác giả có trình độ từ tiến sĩ trở lên. (Ảnh: nxbgd.vn)

Ngày 29/9, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng sách giáo khoa giáo dục phổ thông và trưng bày sách giáo khoa Việt Nam và các nước.

Theo Bộ, sách giáo khoa đối với các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt và sử dụng trong các trường phổ thông; SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 đang được thẩm định; SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 đang được các tổ chức, cá nhân biên soạn.

Bộ này cho biết có 6 nhà xuất bản (NXB) tham gia biên soạn, phát hành SGK môn học/hoạt động giáo dục các khối lớp, gồm: NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, NXB Đại học Vinh, NXB Đại học Huế.

3 tổ chức biên soạn SGK gồm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VPBOX; Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam VEPIC; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản Giáo dục Việt Nam VICTORIA.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số có 1.574 tác giả tham gia biên soạn SGK cho 6 khối lớp.

Trong đó, có 384 người biên soạn sách giáo khoa lớp 10; 318 người biên soạn sách lớp 7; 276 người biên soạn sách lớp 6; 234 người biên soạn sách lớp 3; 199 người biên soạn sách lớp 2; 221 người biên soạn sách lớp 1.

“Các tác giả đều đạt chuẩn theo quy định, có khoảng 70% có trình độ từ tiến sĩ trở lên”, Bộ cho hay.

Quy trình biên soạn sách giáo khoa trải qua năm bước. Đầu tiên, đơn vị biên soạn lựa chọn tác giả. Bước tiếp theo là biên soạn sách (gồm cả thiết kế, minh họa) và hoàn thành ít nhất một bài học để tổ chức dạy thực nghiệm và rút kinh nghiệm. Hoạt động này cần có sự tham gia của tất cả tác giả, sau đó tiếp tục biên soạn các bài học khác, lấy ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học để đánh giá bản mẫu sách giáo khoa. Bước cuối cùng là hoàn thành bản mẫu của sách, gửi Bộ thẩm định.

Chậm nhất 15 ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quốc gia thẩm định, bản mẫu sách giáo khoa được gửi cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét và xếp loại. Các tác giả được thuyết minh về sách, chia sẻ quan điểm khi biên soạn để Hội đồng nắm được ý tưởng của từng bản mẫu.

Bộ nhận định một số nội dung, thuật ngữ được sử dụng trong các bản mẫu sách giáo khoa chưa đảm bảo tính liên thông giữa các môn học/hoạt động giáo dục. Tiến trình nội dung bài học trong một môn học còn có sự chênh lệch đáng kể giữa các sách khác nhau. Một số bản mẫu có lỗi về nội dung, chính tả, ngôn ngữ, hình ảnh…

Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình năm 2018) từ năm học 2020-2021 với lớp 1. Năm học 2021-2022, chương trình mới được áp dụng với lớp 2 và lớp 6 và năm nay là với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

Theo Thông tư số 25 năm 2020 của Bộ GD&ĐT, thẩm quyền chọn sách giáo khoa thuộc về UBND cấp tỉnh. Quy định này áp dụng từ năm học 2021-2022. Sở GD&ĐT phải thông báo danh mục sách được phê duyệt chậm nhất 5 tháng trước năm học mới, tức tháng 4 hàng năm.

Văn Duy