Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng 6 tích khác vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

dãy núi, cảnh quan ngoạn mục, du lịch
(Ảnh: NanoStockk/iStock)

Theo Quyết định số 1954/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ban hành ngày 31/12/2019, có 7 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, bao gồm: 

 1. Di tích lịch sử Chi Lăng (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).
 2. Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Xương Giang (Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).
 3. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Non Nước (Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).
 4. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn (Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
 5. Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).
 6. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đại Phùng (huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội).
 7. Di tích kiến trúc nghệ thuật đền – chùa – đình Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).

Theo quyết định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, qua 10 đợt xếp hạng, hiện nay, cả nước có 113 di tích quốc gia đặc biệt.

Theo Điều 29, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa, di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia, bao gồm:

 1. Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện đánh dấu bước chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình lịch sử của dân tộc.
 2. Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị đặc biệt đánh dấu các giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam.
 3. Địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các giai đoạn phát triển văn hóa khảo cổ quan trọng của Việt Nam và thế giới.
 4. Cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị đặc biệt của quốc gia hoặc khu vực thiên nhiên có giá trị về địa chất, địa mạo, địa lý, đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc thù nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.

Xuân Lan

Xem thêm: