Huy động 10.000 tỷ đồng cho VinFast, Vingroup thu về 692 tỷ đồng cho đợt phát hành đầu tiên, đạt 35% kế hoạch.

VinFast ra mắt VF8 ô tô diện VinFast VF8
Mẫu xe ô tô điện VinFast VF8. (Ảnh: dẫn qua Martini Gin/Facebook)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 của Tập đoàn Vingroup niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Theo đó, VinGroup đã phân phối 6.924.155 trái phiếu (tương đương với mệnh giá 692, 4 tỷ đồng).

Đây là lô trái phiếu đầu tiên (mệnh giá 2000 tỷ đồng) trong 5 lô trái phiếu tổng trị giá 10.000 tỷ đồng đăng ký phát hành bởi tập đoàn Vingroup trong tháng 8, 9.

Tổng số tiền thu được sẽ được VinGroup cho VinFast vay đầu tư dự án sản xuất ô tô tại Hải Phòng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp với Vingroup.

Cụ thể, 6000 tỷ đồng phát hành ngày 14/9 có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 15%/năm.

Từ kỳ thứ 3 lãi suất sẽ bằng lãi tham chiếu cộng 4,5%. 4000 tỷ đồng sẽ có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 14,5%/năm. Từ kỳ thứ 3 lãi suất sẽ bằng lãi tham chiếu cộng 4%.

Như vậy, trong đợt đầu tiên chào bán trái phiếu ra công chúng, Vingroup dự kiến huy động 2000 tỷ đồng và kết quả đạt 35% kế hoạch, tương đương 692,4 tỷ đồng.

Lô trái phiếu đầu tiên được Vingroup chào bán ra công chúng trong bối cảnh VinFast chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq, đồng thời công bố kế hoạch xây dựng thêm một nhà máy ô tô điện ở Indonesia trị giá 1,2 tỷ USD.

Hoàng Mai