Một nhóm giáo dục ủng hộ quyền của cha mẹ, trong tháng Chín này đã công bố danh sách tổng hợp gồm hơn 1.000 học khu ủng hộ trẻ em giấu kín “khuynh hướng giới tính” với cha mẹ.

Nhóm Phụ huynh Bảo vệ Giáo dục đã công bố một danh sách (cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 9 năm 2023), trong đó cho thấy có 1.044 học khu trên khắp Hoa Kỳ “tuyên bố công khai rằng nhân viên học khu có thể hoặc nên giấu kín phụ huynh về tình trạng ‘chuyển giới’ của học sinh”. 

Chủ tịch Tổ chức Phụ huynh Bảo vệ Giáo dục, bà Nicole Neily cho biết hôm thứ Sáu (22/9) trên chương trình “Just the News, No Noise”: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được tên những trường học mỗi ngày. Chúng tôi đã công bố con số này vào tháng Ba, sau đó chúng tôi xác định được khoảng 200 quận… con số này tiếp tục tăng trên toàn quốc.”

Bà Neily giải thích rằng những ý tưởng “ hỗ trợ – che dấu” này đang được thúc đẩy bởi các hiệp hội hội đồng trường học tiểu bang và các nhóm hoạt động LGBTQ.

Bà giải thích: “Những hiệp hội này không phải là bạn của cha mẹ và chúng tôi thực sự đang cố gắng nhắc nhở các gia đình về điều đó. Vì đây là những chính sách đang được thúc đẩy bởi các nhóm hoạt động như GLSEN và Dự án Trevor, các nhóm này cho rằng gia đình vốn dĩ không được an toàn.”

GLSEN và Dự án Trevor là các nhóm hoạt động tập trung vào giới trẻ LGBTQ và nâng cao nhận thức về các vấn đề mà nhóm trẻ này có thể gặp phải trong trường học.

Chính sách mà GLSEN đề xuất cho các học khu nêu rõ rằng, ở cấp tiểu học “nếu nhân viên nhà trường tin rằng vấn đề về bản dạng hoặc biểu hiện giới tính đang xuất hiện và gây khó khăn cho trẻ ở trường thì việc tiếp cận phụ huynh để nói về vấn đề này là phù hợp ở cấp tiểu học.”

Đồng thời, tổ chức GLSEN vận động các học khu áp dụng chính sách đối với học sinh ở trường trung học: “Nhìn chung, việc thông báo cho phụ huynh học sinh về bản dạng giới tính, biểu hiện giới tính hoặc chuyển đổi giới tính của học sinh là không cần thiết vì họ đã biết và có thể ủng hộ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc thông báo cho phụ huynh có thể mang lại rủi ro cho học sinh, chẳng hạn như bị đuổi ra khỏi nhà.”

Theo một cuộc thăm dò được công bố đầu năm nay bởi nhóm Phụ huynh Bảo vệ Giáo dục, cứ mỗi ba trên bốn người tham gia thăm dò ở Mỹ cho biết họ ủng hộ việc yêu cầu các trường học phải có sự đồng ý của phụ huynh trước khi hỗ trợ thay đổi bản dạng giới tính của học sinh.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 15/3  đến 20/3 bởi công ty CRC Research, thay mặt cho tổ chức Phụ huynh Bảo vệ Giáo dục. Cuộc thăm dò có 1.600 người đăng ký tham gia, tỷ lệ sai số là 2,45%.

Có 86% thành viên Đảng Cộng hòa, và 69% thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ việc yêu cầu giáo viên hoặc nhân viên thông báo cho phụ huynh nếu con họ muốn sử dụng tên hoặc ‘đại từ nhân xưng’ khác khi ở trường. Cuộc thăm dò cho thấy cử tri da màu ủng hộ chính sách này hơn so với cử tri da trắng (78% – 77%).

Bà Neily giải thích, quyền của cha mẹ không nên là vấn đề mang tính đảng phái mà là vấn đề mà mọi người nên cùng nhau giải quyết.

“Đó không phải là vấn đề đảng phái”, bà Neily nói. “Sẽ tốt hơn cho trẻ khi có sự tham gia của gia đình vào cuộc sống của chúng. Phụ huynh giáo dục bọn trẻ thêm. Phụ huynh có thể đặt câu hỏi. Phụ huynh hiểu con mình, nhưng chúng tôi (phụ huynh) đang bị tách ra khỏi con trẻ. Chúng tôi (phụ huynh) bị thông báo [bởi một số hiệp hội giáo viên] rằng: ‘Chúng tôi (giáo viên) ở bên con bạn tám giờ một ngày, vì vậy chúng tôi hiểu chúng rõ hơn bạn.’”

Anh Nguyễn (Theo Just the News)