Trong tuyên bố phát đi hôm thứ Tư (12/5, giờ Mỹ), cựu Tổng thống Donald Trump phản đối một cách mỉa mai việc so sánh Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Bien với cựu Tổng thống Jimmy Carter. Ông Trump khẳng định ông Biden thực tế là tồi tệ hơn.

Embed from Getty Images

Tôi thấy rằng mọi người đang so sánh Joe Biden với Jimmy Carter. Với tôi, điều đó dường như là không công bằng cho Jimmy Carter”, ông Trump nói. “Jimmy đã xử lý sai hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác, nhưng Biden đã đang tạo ra hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác”.

Trong vài tuần gần đây, Đảng Cộng hòa đã đang so sánh ông Biden với ông Carter. Nhiều người, đặc biệt là thành viên của Đảng Cộng hòa, đánh giá ông Carter là tổng thống kém hiệu quả nhất của nước Mỹ. Hiệu suất công việc kém cuối cùng đã khiến ông Carter thất bại trong cuộc tái tranh cử nhiệm kỳ hai trước ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Ronald Reagan.

Ông Trump viễn dẫn về hàng loạt các cuộc khủng hoảng mà ông Biden đã đang tạo ra trong chỉ vài tháng cầm quyền, ông nói: “Trước tiên có Khủng hoảng Biên giới Biden (ông ta từ chối gọi đây là một cuộc Khủng hoảng), sau đó là Khủng khoảng Kinh tế Biden, sau đó là Khủng hoảng Israel Biden và bây giờ là Khủng hoảng Xăng Biden”.

“Joe Biden đã đang có sự khởi đầu tồi tệ nhất so với bất kỳ vị tổng thống nào trong lịch sử Mỹ, và một ngày nào đó, người ta sẽ so sánh các thảm họa tương lai với Chính quyền Biden – nhưng không, Jimmy là tốt hơn”, ông Trump nói thêm.

Đảng Cộng hòa cho rằng cuộc khủng hoảng tại biên giới miền Nam nước Mỹ hiện nay là hậu quả trực tiếp từ việc ông Biden đảo ngược các chính sách nhập cư của ông Trump. Ngược lại, chính quyền Biden đáp trả rằng vấn đề này bắt rễ trong những chính sách nhập cư thắt chặt và các hành vi lạm dụng nhân quyền phổ biến của ông Trump.

Ông Biden gần đây trong dịp kỷ niệm 100 ngày tại nhiệm của mình đã trực tiếp tới thăm cựu Tổng thống Jimmy Carter.

Như Ngọc

Xem thêm: