Thượng viện Mỹ do đảng dân chủ chiếm đa số cuối tuần qua đã chuẩn thuận dự luật cứu trợ COVID 1,9 nghìn tỷ. Dự luật này sẽ được chuyển lại Hạ viện để thông qua bản sửa đổi tương ứng và tiếp đó cần Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

goi cuu tro covid 19 nghin ty usd
Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ chiếm đa số đã bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ COVID 1,9 nghìn tỷ hôm 8/3. (Ảnh: chụp màn hình video)

Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ bỏ phiếu phiên bản dự luật cứu trợ COVID sửa đổi vào thứ Tư (10/3, giờ Mỹ) và khả năng ông Biden sẽ ký dự luật này thành luật trước hoặc trong ngày 14/3.

Dự luật cứu trợ COVID, với tên chính thức là “Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Mỹ”, bao gồm hàng loạt các đề xuất hỗ trợ, trong đó có khoản tiền cứu trợ trực tiếp tới các hộ gia đình Mỹ đủ điện kiện, trợ cấp cho các chính quyền bang và địa phương, tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và khoản tiền cấp cho các trường học.

Dưới đây là một số hạng mục chính có trong gói cứu trợ COVID 1,9 nghìn tỷ:

Chuyển tiền trực tiếp cho người dân

Dự luật cứu trợ cung cấp khoản thanh toán trực tiếp 1.400 USD cho những người dân Mỹ đã nộp tờ khai thuế và có số An sinh Xã hội. Theo kế hoạch này, hầu hết các gia đình Mỹ sẽ nhận được khoản tiền trực tiếp cho mỗi thành viên gia đình. Trong gói gói cứu trợ lần trước, những người Mỹ trưởng thành đủ điều kiện nhận được 1.200 USD và 600 USD.

Khoản cứu trợ trực tiếp lần này bắt đầu giảm dần với các cá nhân có mức thu nhập hàng năm từ 80.000 USD trở lên.

Theo ước tính của Viện Thuế và Chính sách Kinh tế (ITEP), dự luật cứu trợ này sẽ trợ cấp cho 86% người trưởng thành và 85% trẻ em, tương đương khoảng 280 triệu dân.

Theo Ủy ban Hỗn hợp về Thuế của quốc hội, khoản tiền cứu trợ trực tiếp nêu trên sẽ tiêu tốn ngân sách liên bang khoảng 410 tỷ USD.

Trợ cấp thất nghiệp bổ sung

Lao động Mỹ thất nghiệp bây giờ sẽ nhận được khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung 300 USD/tuần cho đến ngày 6/9/2021.

Ngoài ra, khoảng trợ cấp 10.200 USD mà người thất nghiệp Mỹ nhận được trong năm 2020 sẽ được tính là khoản không phải chịu thuế nếu đối tượng nhận là các hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới 150.000 USD.

Cấp tiền cho các chính quyền bang và địa phương

Gói cứu trợ sẽ cấp 350 tỷ USD cho các chính quyền tiểu bang và địa phương. Tuy nhiên, Thượng viện đã bổ sung vào dự luật một số hạn chế về việc sử dụng khoản tiền trợ cấp này, yêu cầu các bang chỉ được sử dụng tiền được cấp để bù đắp các khoản thiếu hụt nguồn thu thuế do hậu quả từ đại dịch hoặc phong tỏa. Các bang sẽ không được phép sử dụng khoản tiền trợ cấp này vào việc bù đắp các khoản thiếu hụt do các thay đổi luật, quy định hoặc do giảm thuế. Khoản tiền trợ cấp này cũng sẽ không được sử dụng để tài trợ cho các kế hoạch hưu trí của tiểu bang.

Hỗ trợ cho chương trình vắc-xin và xét nghiệm

Theo dự luật, chính phủ liên bang sẽ cấp khoảng 160 tỷ USD cho sản xuất vắc-xin, phân phối vắc-xin và mở rộng xét nghiệm để xử lý đại dịch virus corona. Đảng Cộng hòa đã chỉ trích kế hoạch cứu trợ này của Đảng Dân chủ chỉ chi tiêu dưới 9% cho các vấn đề thực sự liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe đang tiếp diễn. Đảng Cộng hòa đã gọi kế hoạch cứu trợ là “dự luật chi tiêu mang tính đảng phái” với đầy những hạng mục thuộc nghị trình cấp tiến.

Trợ cấp trường học

Dự luật cho phép chính phủ liên bang cung cấp khoảng 128 tỷ USD trợ cấp cho các trường tiểu học và trung học để giúp các trường mở lại một cách an toàn. Chính phủ cũng sẽ cấp 40 tỷ USD cho các trường cao đẳng và đại học do doanh thu của các trường lại bị giảm trong đại dịch.

Dự luật cũng bao gồm hơn 100 tỷ USD cho gia hạn thêm 1 năm khoản khấu trừ thuế nuôi con. Dự luật cũng cho phép mở rộng trợ cấp phí bảo hiểm Obama Care, mở rộng chương trình trợ cấp thực phẩm và hỗ trợ thuê nhà.

Theo Ủy ban về Ngân sách Liên bang, gói cứu trợ COVID đã được Thượng viện thông qua sẽ tiêu tốn hơn 1,9 nghìn tỷ USD cho đến năm 2031, nhưng chi phí cuối cùng có thể tăng gấp đôi nếu một số biện pháp hỗ trợ tạm thời như trợ cấp thấp nghiệp bổ sung có thể được gia hạn thêm nữa.

Như Ngọc

Xem thêm: