Hôm 1/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Việt Nam sẽ nhận được tổng số tiền viện trợ là 9,5 triệu USD nhằm ứng phó với dịch COVID-19, trong đó bao gồm 5 triệu USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế.

Donald Trump
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Khoản viện trợ 9,5 triệu USD bao gồm 4,5 triệu USD dành cho hỗ trợ y tế và 5 triệu USD cho hỗ trợ kinh tế. 

Hỗ trợ y tế bao gồm việc giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp khả nghi; hỗ trợ của các chuyên gia trong việc ứng phó và chuẩn bị, giáo dục và tham gia cộng đồng; ngăn chặn lây nhiễm cho các cơ sở y tế; kiểm tra sức khỏe công cộng tại các điểm nhập cảnh.

Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng đã phối hợp với WHO đào tạo cho 15 bệnh viện; hỗ trợ đào tạo cho 63 tỉnh về giám sát, báo cáo và thu thập mẫu COVID-19, và hiện đang giúp Việt Nam xây dựng hướng dẫn Kiểm soát và Phòng ngừa Lây nhiễm Quốc gia cho dịch COVID-19.

Trong khi đó, khoản tiền hỗ trợ kinh tế sẽ được sử dụng nhằm cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ ngay lập tức việc phục hồi khu vực kinh tế tư nhân bằng cách giảm thiểu tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tác động phi tài chính mà những doanh nghiệp trên phải đối mặt, và hợp tác với các bên liên quan của Chính phủ Việt Nam để tăng cường can thiệp cứu trợ của chính phủ.

Trong 20 năm qua, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 tỷ USD, trong đó bao gồm hơn 706 triệu USD cho hỗ trợ y tế.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ Mỹ đã cam kết hỗ trợ 775 triệu USD cho y tế, nhân đạo, kinh tế và phát triển nhằm giúp chính phủ, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ trên thế giới chống lại đại dịch.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: