Cựu Tổng thống Donald Trump trong video hướng đến tranh cử tổng thống năm 2024, đăng trên Twitter hôm 23/3, với điệp khúc “Ông Trump lại đúng!” Lần này là khi mà chính khách của các quốc gia đồng thời ‘nhào vô đập’ TikTok, điều mà ông Trump đã làm từ lâu!

230324 trump 01
Ông Trump lại đúng! (Ảnh chụp video)

“Mọi người thấy đó chứ, ai ai cũng truy sát và tiêu diệt TikTok rồi này.

Vì vấn đề ảnh hưởng của Trung Quốc và vấn đề an ninh quốc gia.

Ba năm trước khi tôi muốn vô hiệu hóa TikTok, tôi đụng phải phản đối của RINO, những người của Đảng Dân chủ, và nhiều người khác. Họ muốn cùng nhau nỗ lực ngăn chặn tôi.

Giờ thì họ hiểu ra tôi đã đúng và họ thay đổi thái độ.

Nói đi, tôi vẫn luôn đúng về mọi thứ mà!

Các bạn biết không: Những người của Đảng Dân chủ biết điều ấy, những người cấp cánh tả cấp tiến biết điều đó, những người cộng sản hay những người Mác-xít ngay trên đất nước chúng ta cũng biết điều đó.

Họ muốn biến quốc gia chúng ta trở thành một quốc gia cộng sản, một quốc gia theo chủ nghĩa Mác-xít.

Họ muốn biến đất nước chúng ta thành điều mà chúng ta không thể cho phép họ làm thế.

Chúng ta đã đúng nhiều lần rồi. Và chúng ta sẽ lại đúng nữa. Vì chúng ta là sẽ làm Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA)!”

Nhật Tân