Hai dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 và Xuân Trường 2 có tổng diện tích đất sử dụng gần 64 ha, ở TP. Đà Lạt.

Các tuabin gió tại xã Xuân Trường,TP. Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Nghĩa/baolamdong.vn)

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa ký phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư hai dự án Nhà máy điện gió Xuân Trường 1 và Xuân Trường 2 tại TP. Đà Lạt.

Hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng; đều có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư; thời gian thực hiện hiệu chỉnh tuabin, thử nghiệm, nghiệm thu và vận hành của dự án bắt đầu từ quý I và quý II năm 2025.

Cụ thể, dự án nhà máy điện gió Xuân Trường 1 do Công ty cổ phần Năng lượng gió Xuân Trường (trụ sở tại thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương) làm chủ đầu tư.

Dự án này có tổng diện tích đất sử dụng 32,5 ha, trong đó, diện tích đất tạm thời là 15 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.212 tỷ đồng với công suất 50 MW; quy mô xây dựng 12 tuabin gió, điện lượng bình quân 180 GWh/năm.

Dự án nhà máy điện gió Xuân Trường 2 do Công ty cổ phần Năng lượng gió Cao Nguyên (trụ sở tại xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích đất dự kiến sử dụng là 31,2 ha, trong đó, diện tích đất tạm thời là 14,4 ha; dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.186 tỷ đồng, có công suất 48 MW với quy mô 12 tuabin gió công suất 4 MW; điện lượng bình quân 170 GWh/năm.

Trước đó, hồi tháng 3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề xuất bổ sung cụm dự án Nhà máy điện gió Đơn Dương 1, 2, 3 và 3A (huyện Đơn Dương) vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Cụ thể, 4 nhà máy điện gió trên có tổng công suất 199,2 KW, sẽ được khảo sát, xây dựng tại thị trấn D’ran và các xã Lạc Xuân, Ka Đô, P’ró (huyện Đơn Dương). Dự kiến, cụm dự án 4 nhà máy điện gió Đơn Dương sẽ có sản lượng điện phát lên lưới hơn 170 MWh/năm. Diện tích tối đa cho mỗi nhà máy trên khoảng 32 ha.

Với phần diện tích đất đề xuất trên, 4 nhà máy điện gió tại huyện Đơn Dương sẽ có 12 trụ tuabin gió. Mỗi trụ tuabin có công suất từ 4 tới 4,2 MW, chiều cao khoảng 100 m, đường kính cánh 150 m. Công ty cổ phần đầu tư EMI là đơn vị thực hiện phần khảo sát, nghiên cứu cụm dự án nhà máy điện gió Đơn Dương 1, 2, 3 và 3A.

Về quy hoạch sử dụng rừng theo quyết định điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng 2016 – 2025, định hướng đến 2030, diện tích bị ảnh hưởng đối với các dự án, cụ thể: Dự án điện gió Đơn Dương 1, rừng phòng hộ khoảng 420 ha, ngoài lâm nghiệp 280 ha; dự án điện gió Đơn Dương 2, rừng phòng hộ khoảng 1.172 ha, ngoài lâm nghiệp 143 ha; dự án điện gió Đơn Dương 3, rừng sản xuất 1.781 ha, ngoài lâm nghiệp 262 ha; dự án điện gió Đơn Dương 3A, rừng sản xuất 967 ha, rừng phòng hộ 254 ha, ngoài lâm nghiệp 140 ha.

Minh Long