Trong số các yêu cầu của người dân, chính phủ Hồng Kông mới chỉ đáp ứng thu hồi lại Dự luật Dẫn độ, còn các yêu cầu khác vẫn chưa có hồi đáp nào, do đó người dân vẫn tiếp tục đấu tranh. Ngày 26/10, giới nhân viên y tế Hồng Kông tiếp tục kháng nghị, tổ chức cuộc mít tinh chống lại bạo lực. 

Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)

Địa điểm tổ chức hoạt động này là Công viên Chater ở Trung Hoàn, bắt đầu từ 18:00 – 21:00. Cuộc mít tinh lần này cũng được phía cảnh sát phát đi thông báo không phản đối. Đơn vị tổ chức cho biết, cũng chào đón cả công chúng không thuộc giới y tế tới tham gia.

Năm yêu cầu của người kháng nghị Hồng Kông bao gồm: (1) Hủy bỏ triệt để Dự luật dẫn độ; (2) Thu hồi “định nghĩa bạo loạn”; (3) Từ bỏ cáo buộc tội trạng và thả tất cả những người biểu tình bị bắt (vì phản đối Dự luật dẫn độ); (4) Thành lập Ủy ban điều tra độc lập, truy cứu đến cùng tình trạng cảnh sát lạm dụng quyền lực; (5) Tiến hành bầu cử trực tiếp phổ thông đầu phiếu Trưởng Đặc khu và Hội đồng Lập pháp.

Một số hình ảnh buổi mít tinh:

Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 26/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức cuộc mít tinh của giới nhân viên y tế tại Công viên Chater. (Ảnh: Epoch Times)

Trí Đạt (theo Epoch Times)

Xem thêm: