Người xưa kính Trời, trọng đức, tin rằng làm gì cũng nên phù hợp với đạo Trời. Bằng cách thực thi đạo Trời và tu dưỡng phẩm cách, một người có thể hướng thiện và đạt đến sự tự giác cao độ về ý thức đạo đức. Họ có thể siêu thoát khỏi các ham muốn về công danh lợi lộc, từ đó đạt được hạnh phúc chân chính và sự che chở của Thiên thượng. Người xưa giảng: “Bần hàn không đáng phải lo âu, người chỉ nên lo lắng khi không có đạo đức”. Trong sách “Quốc Ngữ” có ghi lại một câu chuyện xảy ra vào thời Xuân Thu về Tể tướng của nước Lỗ là Quý Văn Tử như vậy.

Trọng đức cố sự: Quần áo và ngựa xe của Tể tướng
(Tranh minh họa: Họa sĩ Lý Đường, Metropolitan Museum of Art, Public Domain)

Quý Văn Tử từng làm Tể tướng ở cả hai triều vua Lỗ Tuyên Công và Lỗ Thành Công. Tuy vậy người nhà của ông, từ vợ con đến gia nhân, đều không hề mặc lụa là gấm vóc. Ngựa trong nhà ông cũng ăn cỏ thay vì ăn kê.

Trọng Tôn, con trai của Mạnh Hiến Tử, người đứng đầu của một gia tộc nổi tiếng ở nước Lỗ, hỏi Quý Văn Tử:

“Ông là Tể tướng của Lỗ quốc nhưng gia nhân của ông lại không mặc lụa là gấm vóc, ngựa của ông không được ăn kê. Người khác có thể nghĩ rằng ông là kẻ keo kiệt, hơn nữa việc này cũng không mang lại vinh diệu cho quốc gia.”

Quý Văn Tử đáp:

“Ta cũng muốn gia nhân được mặc đẹp và ngựa được ăn ngon. Tuy nhiên, ta thấy nhiều người trong thiên hạ vẫn đang còn phải ăn đói mặc rách. Do đó ta không dám làm như vậy. Thiên hạ còn đang ăn đói mặc rách, gia nhân của ta nếu quá xem trọng ẩm thực và ăn mặc thì ta cho rằng đó mới là điều Tể tướng không nên làm. Hơn nữa, ta chỉ nghe nói rằng người có phẩm đức cao thượng là vinh dự lớn của quốc gia, chưa bao giờ nghe nói khoe khoang quần áo và xe ngựa có thể mang đến vinh diệu cho quốc gia.“

Sau khi biết chuyện này, cha của Trọng Tôn là Mạnh Hiến Tử rất giận con. Ông đã biệt giam Trọng Tôn trong bảy ngày. Kể từ đó, gia nhân của Trọng Tôn bắt đầu ăn mặc đơn giản, và ngựa của Trọng Tôn cũng được cho ăn cỏ thay vì ăn kê.

Khi Quý Văn Tử nghe về sự thay đổi của Trọng Tôn, ông nhận xét: “Một người có thể cải chính lại những sai lầm của bản thân thì rất đáng làm tấm gương cho người khác.” Ông đã bổ nhiệm Trọng Tôn vào một chức quan quan trọng.

Quý Văn Tử đã giữ gìn lễ tiết, tận tuỵ với việc nước, sinh hoạt tằn tiện trong gia tộc. Mặc dù sống trong thời điểm nước Lỗ có nhiều loạn, nhưng ông đã tạm thời duy trì được quốc gia, khởi xướng nếp sống giản dị và tiết kiệm của nước Lỗ.

Theo “Trọng đức cố sự: Hành vi nên phù hợp với đạo Trời”
Đăng trên Minghui.org
Tác giả: Vũ Tường

Xem thêm:

Mời xem video: