Khoảng 2 giờ chiều ngày 11/3/2011, vùng đông bắc Nhật Bản xảy ra trận động đất 9.0 độ richter, đồng thời gây ra sóng thần, sự kiện này đã dẫn đến sự cố rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Theo thống kê của sở cảnh sát Nhật Bản, thảm họa động đất sóng thần này đã khiến 20.000 người tử vong và mất tích. Ba tỉnh gần tâm chấn nhất là Fukushima, Iwate, Miyagi là khu vực chịu thảm họa nghiêm trọng, nhiều thành phố  tại các khu vực này đã hoàn toàn thay đổi, công việc tái thiết vẫn đang tiếp tục diễn ra trong 10 năm qua.

Dưới đây là một số hình ảnh so sánh khu vực chịu thảm họa nghiêm trọng cách đây 10 năm và thời điểm hiện tại.

Thành phố Miyako, thành phố Ōfunato, thị trấn Otsuchi, thành phố Rikuzentakata thuộc tỉnh Iwate:

Embed from Getty Images

Hình ảnh so sánh thành phố Miyako tỉnh Iwate hiện tại và 10 năm trước. Ảnh trên là ngày 3/11/2011, ảnh dưới là ngày 4/3/2021. (Ảnh: KAZUHIRO NOGI,STR/AFP qua Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Ofunato, tỉnh Iwate. Ảnh trên chụp ngày 16/4/2011, ảnh dưới chụp ngày 14/3/2021. (Ảnh: TOSHIFUMI KITAMURA,KAZUHIRO NOGI/AFP qua Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Ofunato, tỉnh Iwate. Ảnh trên chụp ngày 14/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2011. (Ảnh: TOSHIFUMI KITAMURA,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Ofunato, tỉnh Iwate. Ảnh trên chụp ngày 14/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 14/3/2011. (Ảnh: TOSHIFUMI KITAMURA,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate. Ảnh trên chụp ngày 16/4/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: YASUYOSHI CHIBA,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate. Ảnh trên chụp ngày 16/4/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: YASUYOSHI CHIBA,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate. Ảnh trên chụp ngày 29/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: TOSHIFUMI KITAMURA,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate. Ảnh trên chụp ngày 6/4/2021, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Thành phố Tagajo, thành phố Natori, thành phố Ishinomaki, thành phố Kesennuma, thành phố Minamisanriku thuộc tỉnh Miyagi:

Embed from Getty Images

Thành phố Tagajo, tỉnh Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 13/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 14/3/2021/ (Ảnh: KIM JAE-HWAN,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Tagajo, tỉnh Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 13/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 14/3/2021/ (Ảnh: KIM JAE-HWAN,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Tagajo, tỉnh Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 13/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 14/3/2021/ (Ảnh: KIM JAE-HWAN,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Natori, tỉnh Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 13/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021/ (Ảnh: KIM JAE-HWAN,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Natori, tỉnh Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 14/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 14/3/2021/ (Ảnh: PHILIPPE LOPEZ,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 15/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: PHILIPPE LOPEZ,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 15/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: PHILIPPE LOPEZ,KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Kesennuma, Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 7/4/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Kesennuma, Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 13/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Kesennuma, Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 18/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Minamisanriku, tỉnh Miyagi. Ảnh trên chụp ngày 16/3/2011, ảnh dưới chụp ngày 4/3/2021. (Ảnh: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images).

Theo Tôn Vân, Epoch Times

Xem thêm: