Bộ Công thương đề xuất sau khi chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về bộ quản lý sẽ giữ nguyên toàn bộ nhân sự (bình quân lương 40 triệu đồng/tháng), cũng như khoản nợ gần 3 triệu USD của A0 đang vay.

trung tam dieu do dien quoc gia EVN trung tam A0 Bo Cong thuong
Ảnh minh họa: cmsc.gov.vn

Theo báo cáo của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực (EVN) đang cấp vốn vay cho A0 qua hai khoản vay thuộc hiệp định vay của Ngân hàng Thế giới gồm 1,56 triệu USD cho dự án Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia mới và gần 1,35 triệu USD dự án cơ sở hạ tầng thông tin cho thị trường phát điện cạnh tranh.

A0 sau khi tách khỏi EVN sẽ trở thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) 100% vốn nhà nước với vốn điều lệ 776 tỷ đồng.

Vốn của NSMO gồm 630 tỷ đồng vốn chủ sở hữu (tính tới cuối tháng 6/2023) và 146 tỷ đồng tại các dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh chưa được quyết toán và dự án đang đầu tư năm 2023.

Theo Bộ Công thương, Công ty NSMO sẽ cung cấp dịch vụ điều độ và điều hành giao dịch thị trường điện và thực hiện thu, chi phí mua dịch vụ điều độ, điều hành giao dịch thị trường điện và lợi nhuận định mức từ EVN thông qua cơ chế hợp đồng cung cấp dịch vụ. Cách xác định các chi phí sẽ do Bộ này hướng dẫn.

Toàn bộ lao động của A0 tại thời điểm cuối tháng 8 sẽ được tiếp nhận nguyên trạng, các quyền và nghĩa vụ với người lao động vẫn được kế thừa.

Bộ Công thương từng đề nghị có cơ chế tài chính đặc biệt để duy trì mức lương, phụ cấp tương đương mức các kỹ sư điều độ đang hưởng, bình quân 40 triệu đồng một tháng. Việc này để tránh xáo trộn nhân lực, dẫn tới rủi ro vận hành hệ thống điện.

Đức Minh