Hôm thứ Ba (24/1), hãng tin AP đã có cuộc phỏng vấn với đức Giáo hoàng Francis, trong đó có chủ đề khá nhạy cảm là về đồng tính luyến ái và một số vấn đề giới tính tương tự. Đức giáo hoàng khẳng định rằng đồng tính luyến ái là “tội lỗi”, nhưng cho rằng không nên kỳ thị những người như vậy, vì đồng tính luyến ái không phải là “phạm tội.” Đức Giáo hoàng thừa nhận rằng có bất đồng quan điểm trong chủ đề nhạy cảm này, và ông chỉ trích việc hình sự hóa vấn đề đồng tính luyến ái là “bất công”, và kêu gọi các giám mục Công giáo hãy ủng hộ luật sao cho những người LGBTQ có thể vào nhà thờ.

Video của cuộc phỏng vấn AP với Giáo hoàng Francis hôm 24/1:

Từ “tội lỗi” ở đây là dịch từ từ “sin” của tiếng Anh. Trong bối cảnh tín ngưỡng, đây là nói rằng đó là vi phạm tín điều mà được coi là nghiêm trọng. Một “tội lỗi” rất có thể bị những người sùng tín coi là rất nghiêm trọng; tuy nhiên có thể là không sao cả đối với người không theo tín ngưỡng đó, hoặc tuy có theo tín ngưỡng đó nhưng cách nhận thức không khắt khe đến vậy.

Từ “phạm tội” ở đây là dịch từ từ “crime” của tiếng Anh. Thường là nói về tội định ra theo luật pháp. Luật sở tại là có thể khác nhau tùy theo địa phương hoặc thể chế. Tức là phạm vi của thế nào là “tội lỗi” và thế nào là “phạm tội” là khác nhau. Một cái là trên cơ sở luật pháp, còn cái kia là trên cơ sở tín ngưỡng.

Pope Francis in March 2013 b
Giáo hoàng Francis (Ảnh: Wikimedia)

“Đồng tính luyến ái không phải là phạm tội,” đức Giáo hoàng nói.

Đức Giáo hoàng khẳng định rằng đồng tính luyến ái và LGBTQ là “tội lỗi,” và thừa nhận rằng hiện có các giám mục Công giáo ở một số nơi trên thế giới đang ủng hộ luật hình sự hóa đồng tính luyến ái, tức là coi đồng tính luyến ái là “phạm tội”, hoặc phân biệt đối xử với cộng đồng LGBTQ. Nhưng đức Giáo hoàng có quan điểm khác họ, và ông kêu gọi các giám mục Công giáo đó cần thay đổi nhận thức.

“Các giám mục này phải có một quá trình hoán cải,” Ngài nói, đồng thời nói thêm rằng họ nên áp dụng “sự dịu dàng, như Chúa dành cho mỗi người chúng ta.”

“Đồng tính luyến ái không phải là phạm tội,” ông nói. “Đó không phải là phạm tội. Đúng, nhưng đó là một tội lỗi. Phải rồi, trước tiên chúng ta hãy phân biệt giữa tội lỗi và phạm tội.”

“Thiếu bác ái với nhau cũng là một tội lỗi,” ngài nói thêm.

“Tôi là ai để phán xét chứ?” là câu nói nổi tiếng của ông năm 2013, khi được hỏi về vấn đề của một linh mục mà được cho là đồng tính luyến ái.

Ông Francis đã tiếp tục phục vụ nhiều lần và công khai cho cộng đồng đồng tính nam và người chuyển giới. Với tư cách là tổng giám mục của Buenos Aires, ông ủng hộ việc cấp các biện pháp bảo vệ pháp lý cho các cặp đồng giới như một giải pháp thay thế cho việc tán thành hôn nhân đồng tính, điều mà giáo lý Công giáo cấm.

Bất chấp cách tiếp cận như vậy, Giáo hoàng Francis vẫn bị cộng đồng LGBTQ Công giáo chỉ trích vì sắc lệnh năm 2021 từ văn phòng giáo lý của Vatican rằng nhà thờ không thể ban phước cho các cặp đồng giới “vì Chúa không thể ban phước cho tội lỗi.”

Năm 2008, Vatican đã từ chối ký vào một tuyên bố của Liên Hợp Quốc kêu gọi phi hình sự hóa đồng tính luyến ái, phàn nàn rằng văn bản này vượt quá phạm vi phi hình sự hóa vấn đề đồng tính luyến ái, và đã gồm cả ngôn ngữ về “xu hướng tính dục”“xác định giới tính”, mà Vatican cho là có vấn đề.

Trong một tuyên bố vào thời điểm đó, Vatican cũng đã kêu gọi các quốc gia tránh “sự phân biệt đối xử bất công” đối với người đồng tính và chấm dứt các hình phạt đối với họ.

(Ghi chú: LGBTQ+ – L: nữ nữ; G: nam nam; B: cả hai; T: chuyển giới; Q: chưa rõ; +: các loại khác)

Thiên Đức