Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng cựu Tổng thống Donald Trump không thể được hưởng quyền miễn trừ đối với các vụ kiện liên quan tới cáo buộc ông liên quan đến vụ hỗn loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Bộ Tư pháp, trong báo cáo ngắn gửi Tòa Phúc thẩm Liên bang tại Quận Columbia hôm thứ Năm (2/3), cho biết ông Trump không thể tuyên bố quyền miễn trừ của tổng thống đối với “xúi giục bạo lực”.

Văn bản nêu trên viết: “Không có phần nào trong trách nhiệm của tổng thống bao gồm xúi giục bạo lực. Theo định nghĩa, hành động như vậy rõ ràng nằm ngoài bổn phận luật lệ và hiến định của tổng thống”.

Tương tự, [hành động đó] nằm ngoài mọi hiểu biết hợp lý về chức năng truyền thông của tổng thống khi nói với công chúng về những vấn đề công chúng quan tâm”, văn bản của Bộ Tư pháp viết và thêm rằng việc mở rộng quyền miền trừ của tổng thống “sẽ trái với ‘truyền thống và cấu trúc hiến pháp’”.

Đội ngũ của ông Trump lập tức phát đi tuyên bố phản ứng gay gắt với văn bản của Bộ Tư pháp. Tuyên bố của nhóm ông Trump tập trung vào hai điểm: Thứ nhất, họ lập luận rằng ông Trump đã kêu gọi biểu tình ôn hòa vào ngày 6/1/2021, và không kêu gọi kiểu hỗn loạn mà sau đó đã xảy ra tại Điện Capitol. Thứ hai, họ nói Thẩm phán Tối cao Pháp viện đã đúng khi diễn giải quyền miễn trừ của tổng thống một cách rộng lớn và tuyệt đối, vì sợ rằng tất cả các tổng thống sẽ bị chịu trách nhiệm cá nhân đối với các thảm họa xảy ra trong nhiệm kỳ của họ.

Tuyên bố của nhóm ông Trump cũng nói: “Phát biểu và các tuyên bố của Tổng thống Trump trong ngày 6/1/2021 nhiều lần kêu gọi hòa bình, yêu nước và tôn trọng tất cả lực lượng thực thi pháp luật. Tổng thống Trump đã chỉ định lên tới 20.000 binh lính Vệ binh Quốc gia để gìn giữ hòa bình và an toàn vào ngày 6/1/2021, nhưng lệnh đó đã bị bà Nancy Pelosi và Thị trưởng DC Muriel Bowser bác bỏ. Tòa án DC nên đưa ra phán quyết ủng hộ Tổng thống Trump và bác bỏ những vụ kiện vớ vẩn”.

Bộ Tư pháp đã hoàn toàn đồng ý rằng quyền miễn trừ của tổng thống là rộng lớn và tuyệt đối. Nếu họ đã không đồng ý như vậy, thì [Tổng thống] Joe Biden sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thảm họa tại Afghanistan, tại Biên giới phía Nam nước Mỹ, sử dụng ma túy kỷ lục gây ra sự phá hủy trên diện rộng gia đình, đời sống, và nhiều cuộc khủng hoảng tồi tệ khác mà ông ta đã đang gây ra. Hơn nữa, các đời Tổng thống khác xuyết suốt lịch sử cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về các thảm họa mà họ có lẽ không phải chịu trách nhiệm cá nhân”.

Tuyên bố của nhóm ông Trump kết luận: “Tất cả các cuộc săn phù thủy và trò lừa bịp phải chấm dứt”.