Vào thứ Sáu (ngày 12/5, theo giờ Mỹ), hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công từ Vùng đô thị New York đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở trung tâm Manhattan để chúc mừng ngày Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13/5), kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới, đồng thời chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.

id13995154 2305121446571973 600x400 1
Vào ngày 12/5/2023, hơn 5.000 người tập Pháp Luân Công từ Vùng đô thị New York đã tập trung tại Manhattan (New York, Mỹ), để tổ chức cuộc tuần hành lớn nhằm kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 (Ảnh: Zhang Jingyi / Epoch Times)

Vào lúc 11:00 sáng (giờ Mỹ), cuộc tuần hành bắt đầu từ quảng trường đối diện với Liên Hợp Quốc trên Đại lộ số 2 ở Manhattan, đi đến Lãnh sự quán Trung Quốc trên Đại lộ 12, toàn bộ chặng đường dài hơn 3 km.

Cuộc tuần hành bao gồm hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ thuộc các dân tộc khác nhau. Được chia thành 3 đội hình theo chủ đề: Đại Pháp hồng truyền thế giới, Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Ủng hộ 410 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và gần 4 triệu người tham gia ký tên ủng hộ phong trào End CCP (phong trào Kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Chủ đề thứ ba của cuộc tuần hành là kỷ niệm và chúc mừng hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên Pháp Luân Công cầm nhiều biểu ngữ vạch trần sự tà ác và kêu gọi công chúng chống lại tội ác của ĐCSTQ, sớm giải thể chính quyền tà ác này.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, giới thiệu vào ngày 13/5/1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Pháp Luân Công lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc tu luyện, tịnh hóa thân tâm con người, hướng dẫn con người tu tâm hướng thiện, nâng cao đạo đức tinh thần. Chỉ trong 7 năm từ 1992 đến 1999, Pháp Luân Công đã truyền rộng khắp Trung Quốc thông qua người truyền người, tâm truyền tâm. Đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Các cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu học viên cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời mang lại hạnh phúc và hy vọng cho nhân loại.

id13995145 230512171815100731 600x400 1
Đội múa rồng của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995147 230512171727100731 600x400 1
Đội múa lân của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995150 2305121448281973 600x400 1
Băng rôn “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 13/5. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995151 2305121447221973 600x400 1
Mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân – sách chỉ đạo tu luyện chính của Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995152 2305121447141973 600x400 1
Biểu ngữ “Sư phụ vất vả rồi”. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995153 2305121446551973 600x400 1
Vào ngày 12/5/2023, hơn 5.000 người tập Pháp Luân Công từ Vùng đô thị New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức cuộc tuần hành lớn nhằm kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995185 2305121448261973 600x400 1
Biểu ngữ trên cùng “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995186 2305121448201973 600x400 1
Biểu ngữ hàng đầu tiên “Kết thúc 24 năm bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995187 2305121447271973 600x400 1
Đoàn nhạc Thiên Quốc của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995188 230512171201100731 600x400 1
Biểu ngữ đầu tiên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995189 2305121448361973 600x400 1
Biểu ngữ “Tam thoái có tương lai: Chúc mừng 412 triệu người dũng cảm đã thoái đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995190 2305121448171973 600x400 1
Vào ngày 12/5/2023, hơn 5.000 người tập Pháp Luân Công từ Vùng đô thị New York đã tập trung tại Manhattan để tổ chức cuộc tuần hành lớn nhằm kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995191 2305121448001973 600x400 1
Biểu ngữ “Cửu Bình Cộng sản đảng“. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995192 2305121447301973 600x400 1
Biểu ngữ “Chúc mừng bạn tránh xa Trung Cộng, tránh xa ôn dịch”. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995193 2305121446521973 600x400 1
Biểu ngữ “Ủng hộ 410 triệu người dũng cảm thoái xuất khỏi Trung Cộng tà ác”. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)
id13995194 2305121446491973 600x400 1
Biểu ngữ hàng đầu tiên “Trung Cộng là virus thực sự của nhân loại; Thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng thì có thể đắc cứu”. (Ảnh: Dai bin / Epoch Times)

Theo Linda / Epoch Times