Cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng tất cả mọi người tranh cử vào Nhà Trắng đều cần đồng ý làm bài kiểm tra năng lực tinh thần.

Embed from Getty Images

Trước đó, bà Nikki Haley đã nói rằng chỉ những chính trị gia hơn 75 tuổi mới cần làm bài kiểm tra năng lực tinh thần khi tranh cử tổng thống Mỹ.

Cả ông Trump và bà Haley đều đã chính thức loan báo tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

>>Bà Nikki Haley chính thức loan báo tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Bà Haley, trong phát biểu tham gia tranh cử, nhấn mạnh về việc nước Mỹ cần thay đổi thế hệ lãnh đạo và đề nghị rằng các chính trị gia hơn 75 tuổi nên bị bắt buộc tham gia “bài kiểm tra năng lực” khi ứng cử tổng thống.

Ý tưởng về bài kiểm tra năng lực nêu trên rõ ràng nhắm vào Tổng thống Joe Biden 80 tuổi, và cựu Tổng thống Donald Trump 76 tuổi.

Sau phát biểu của bà Haley, ông Trump thậm chí đã tiến thêm một bước nữa khi tuyên bố “bất kỳ ai” chạy đua làm tổng thống Mỹ đều nên làm bài kiểm tra năng lực tinh thần.

Trong tuyên bố của mình, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng quý vị có lẽ sẽ không làm tổng thống thành công nếu quý vị không có “sự sắc sảo về tinh thần và bền bỉ về thể chất”.

Bất kỳ ai chạy đua vào Văn phòng Tổng thống Mỹ nên đồng ý tham gia bài kiểm tra năng lực tinh thần và bài kiểm tra toàn diện đồng thời với thời điểm thông báo rằng ông ta hoặc bà ta sẽ tranh cử (hoặc trước đó!), và nếu không thì cũng phải làm bài kiểm tra ở mức độ thấp hơn. Việc đồng ý làm bài kiểm tra như vậy sẽ chứng minh rằng quý vị có năng lực thể chất để làm việc. Để làm một tổng thống xuất sắc đòi hỏi phải có sự sắc sảo tinh thần và sự bền bỉ thể chất tuyệt vời. Nếu quý vị không có những năng lực hay đặc điểm này, thì có lẽ quý vị sẽ không thành công”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong năm 2020, ông Trump đã chạy quảng cáo chiến dịch trên truyền hình chỉ trích ứng viên Biden thiếu “sức mạnh, bền bỉ và dũng khí để lãnh đạo đất nước” trong vai trò tổng tư lệnh.

Xuân Thành