Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng, 7.056 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 1 người, Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

nguyen van vinh
Ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, trước đó bị khai trừ Đảng. (Ảnh: vtc.vn)

Ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKTTW cho biết 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và 3.057 đảng viên.

Trong đó, Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra 898 tổ chức Đảng và 3.028 đảng viên. UBKTTW đã kiểm tra, kết luận với 16 tổ chức Đảng và 29 đảng viên vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Về thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, trong 6 tháng năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức Đảng và 7.056 đảng viên.

Cụ thể, có 5.486 đảng viên bị khiển trách; 1.057 đảng viên bị cảnh cáo; 152 đảng viên bị cách chức và 361 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng.

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 1 cán bộ, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức Đảng và 17 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức Đảng và 2.894 đảng viên, có 889 cấp ủy viên.

Trong đó, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 80 tổ chức Đảng (khiển trách 57, cảnh cáo 23) và 2.869 đảng viên (khiển trách 1.168, cảnh cáo 551, cách chức 18, khai trừ 1.132).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng (gồm khiển trách 4, cảnh cáo 8) và 25 đảng viên (khiển trách 7, cảnh cáo 12, khai trừ 6 đảng viên).

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (Hội nghị Trung ương 7), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Ông Vịnh hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Phạm Toàn