Chỉ trong vòng 3 năm, có 1330 công chức thuộc Bộ Tài chính nghỉ việc. Nguyên nhân được cho là do vấn đề đãi ngộ và chính sách thu hút nhân lực của Nhà nước chưa hấp dẫn.

bo tai chinh
Bộ Tài chính Việt Nam có 1330 công chức, viên chức nghỉ việc trong 3 năm. (Ảnh minh họa: mof.gov.vn)

Truyền thông Nhà nước ngày 26/5 đưa tin Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Nội vụ về tình hình công chức, viên chức nghỉ việc.

Theo thông Bộ Tài chính, tính từ năm 2020 đến gần đây, Bộ Tài chính đã có hơn 1330 công chức, viên chức xin nghỉ việc, trong đó công chức, hợp đồng nghỉ việc đến gần 1100 người. Trong các đơn vị, Tổng cục Thuế có số lượng công chức, viên chức xin thôi việc cao nhất, gần 750 người.

Nếu tính từ ngày 1/7/2022 đến ngày 30/4/2023, số lượng công chức xin nghỉ việc đã gần 430 người.

Cũng theo Bộ Tài chính, khi nghỉ việc, công chức, viên chức đều nêu lý do về hoàn cảnh gia đình, năng lực, trình độ, sức khỏe không đáp ứng yêu cầu công việc. Đối với viên chức trong khối giáo dục – đào tạo – bồi dưỡng, còn có lý do yêu cầu trình độ học vị tiến sĩ.

Một số viên chức là giảng viên nhận thấy khó hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh dẫn đến khả năng thăng tiến bị hạn chế nên tìm cơ hội khác. Chính sách thu hút nhân lực của lĩnh vực giáo dục trong ngành tài chính chưa hấp dẫn, chưa tạo được động lực cho các cán bộ, giảng viên trẻ có trình độ cao.

Theo Bộ Tài chính, dù chế độ lương đã được cải thiện nhưng vẫn chưa tương xứng với khối lượng công việc, trách nhiệm của công chức, viên chức, chưa giải quyết được cuộc sống. Trong khi đó, các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước sẵn sàng có mức đãi ngộ cao hơn cho những người có trình độ, làm việc hiệu quả.

Đây là tình hình chung khi nhân sự trong một số lĩnh vực chuyên môn cao đang được các doanh nghiệp thu hút với các mức lương, thưởng, đãi ngộ tốt hơn khu vực hành chính Nhà nước.

Mặt khác, theo Bộ Tài chính, dù tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức đã có thay đổi nhưng chủ yếu là “định tính”, dẫn đến việc đánh giá có nơi, có lúc chưa công bằng, thiếu khách quan.

Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách động viên kịp thời cho công chức, viên chức có cống hiến, đóng góp nhiều cho đơn vị.

Những điều này là nguyên nhân mà Bộ Tài chính đưa ra để lý giải về tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc cao.

Khánh Vy